Konto Mega Oszczędnościowe

Załóż konto
Szczegóły oferty
Nazwa produktu Konto Mega Oszczędnościowe
Waluta PLN
Koszt użytkowania 0.00 PLN
Odsetki po podatku 0.01 PLN
Oprocentowanie 0.01 %
Opłata za otwarcie rachunku 0.00 PLN
Wymagane otwarcie rachunku ROR NIE
Opłata za prowadzenie 0.00 PLN
Autoryzacja transakcji internetowych
Opłata autoryzacyjna transakcji 0.00 PLN
Liczba bezpłatnych autoryzacji bez ograniczeń
Opłata za przelew wewnętrzny internetowy 0.00 PLN Wszystkie przelewy w bankowości internetowej na konto osobiste w Alior Banku są bezpłatne

Pierwszy przelew w miesiącu niezależnie od kanału dostępu jest bezpłatny

Przelewy internetowe na ROR własny w AB mimo, że są bezpłatne wchodzą do licznika transakcji; tzn. jeśli Klient w miesiącu kalendarzowym wykona przelew internetowy na ROR własny w AB, a następnie w tym samym miesiącu wykona drugą transakcję na rachunku np. wypłaci w oddziale gotówkę to prowizja wyniesie 10 zł
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych internetowych bez ograniczeń
Opłata za przelew wewnętrzny w placówce banku 5.00 PLN Pierwszy przelew w miesiącu niezależnie od kanału dostępu jest bezpłatny
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych w placówce banku 1
Opłata za przelew wewnętrzny telefoniczny 5.00 PLN Pierwszy przelew w miesiącu niezależnie od kanału dostępu jest bezpłatny
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych telefonicznych 1
Opłata za przelew zewnętrzny internetowy 8.00 PLN Pierwszy przelew w miesiącu niezależnie od kanału dostępu jest bezpłatny

Przelewy internetowe na ROR własny w Alior Banku mimo, że są bezpłatne wchodzą do licznika transakcji; tzn. jeśli Klient w miesiącu kalendarzowym wykona przelew internetowy na ROR własny w AB, a następnie w tym samym miesiącu wykona drugą transakcję na rachunku np. wypłaci w oddziale gotówkę to prowizja wyniesie 10 zł
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych internetowych 1
Opłata za przelew zewnętrzny w placówce banku 10.00 PLN Pierwszy przelew w miesiącu niezależnie od kanału dostępu jest bezpłatny
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych w placówce banku 1
Opłata za przelew zewnętrzny telefoniczny 8.00 PLN Pierwszy przelew w miesiącu niezależnie od kanału dostępu jest bezpłatny
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych telefonicznych 1
Opłata za wyciąg elektroniczny z rachunku 0.00 PLN
Opłata za wyciąg papierowy z rachunku 0.00 PLN 0
Oferta promocyjna NIE
---
---