Konto Oszczędnościowe

Załóż konto
Szczegóły oferty
Nazwa produktu Konto Oszczędnościowe
Waluta PLN
Koszt użytkowania 0.00 PLN
Odsetki po podatku 0.94 PLN
Oprocentowanie 0.70 % Oprocentowanie podano w stosunku rocznym
Opłata za otwarcie rachunku 0.00 PLN
Wymagane otwarcie rachunku ROR TAK
Opłata za prowadzenie 0.00 PLN
Autoryzacja transakcji internetowych SMS/token
Opłata autoryzacyjna transakcji 0.20 PLN
Liczba bezpłatnych autoryzacji bez ograniczeń
Opłata za przelew wewnętrzny internetowy 7.00 PLN 0 zł za wszystkie przelewy zlecane w bankowości mobilnej
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych internetowych 0
Opłata za przelew wewnętrzny w placówce banku 7.00 PLN 0 zł za przelewy zlecane w bankowości mobilnej
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych w placówce banku 0
Opłata za przelew wewnętrzny telefoniczny 7.00 PLN 0 zł za przelewy zlecane w bankowości mobilnej
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych telefonicznych 0
Opłata za przelew zewnętrzny internetowy 0.00 PLN nie dotyczy
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych internetowych 0
Opłata za przelew zewnętrzny w placówce banku 0.00 PLN nie dotyczy
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych w placówce banku 0
Opłata za przelew zewnętrzny telefoniczny 0.00 PLN nie dotyczy
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych telefonicznych 0
Opłata za wyciąg elektroniczny z rachunku 0.00 PLN
Opłata za wyciąg papierowy z rachunku 0.00 PLN
Oferta promocyjna NIE
---
---