Konto Oszczędnościowe

Załóż konto
Szczegóły oferty
Nazwa produktu Konto Oszczędnościowe
Waluta PLN
Koszt użytkowania 0.00 PLN
Odsetki po podatku 1.15 PLN
Oprocentowanie 0.85 % Podane oprocentowanie zostało przedstawione w ujęciu rocznym.
Opłata za otwarcie rachunku 0.00 PLN
Wymagane otwarcie rachunku ROR NIE
Opłata za prowadzenie 0.00 PLN
Autoryzacja transakcji internetowych SMS
Opłata autoryzacyjna transakcji 0.00 PLN
Liczba bezpłatnych autoryzacji bez ograniczeń
Opłata za przelew wewnętrzny internetowy 9.00 PLN
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych internetowych 1
Opłata za przelew wewnętrzny w placówce banku 9.00 PLN
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych w placówce banku 1
Opłata za przelew wewnętrzny telefoniczny 9.00 PLN
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych telefonicznych 1
Opłata za przelew zewnętrzny internetowy 9.00 PLN
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych internetowych 1
Opłata za przelew zewnętrzny w placówce banku 9.00 PLN
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych w placówce banku 1
Opłata za przelew zewnętrzny telefoniczny 9.00 PLN
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych telefonicznych 1
Opłata za wyciąg elektroniczny z rachunku 0.00 PLN
Opłata za wyciąg papierowy z rachunku 0.00 PLN
Oferta promocyjna NIE
---
---