Pierwsze Konto Oszczędnościowe

Załóż konto
Szczegóły oferty
Nazwa produktu Pierwsze Konto Oszczędnościowe
Waluta PLN
Koszt użytkowania 0.00 PLN
Odsetki po podatku 0.01 PLN
Oprocentowanie 0.01 %
Opłata za otwarcie rachunku 0.00 PLN
Wymagane otwarcie rachunku ROR TAK Warunkiem otwarcia jest posiadanie rachunku PKO Konto Dziecka albo PKO Konto Pierwsze
Opłata za prowadzenie 0.00 PLN
Autoryzacja transakcji internetowych
Opłata autoryzacyjna transakcji 0.00 PLN
Liczba bezpłatnych autoryzacji bez ograniczeń
Opłata za przelew wewnętrzny internetowy 0.00 PLN
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych internetowych bez ograniczeń
Opłata za przelew wewnętrzny w placówce banku 9.99 PLN Pierwszy przelew w miesiącu jest bezpłatny (niezależnie od kanału dostępu)
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych w placówce banku 1
Opłata za przelew wewnętrzny telefoniczny 9.99 PLN Pierwszy przelew w miesiącu jest bezpłatny (niezależnie od kanału dostępu)
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych telefonicznych 1
Opłata za przelew zewnętrzny internetowy 0.00 PLN
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych internetowych bez ograniczeń
Opłata za przelew zewnętrzny w placówce banku 9.99 PLN
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych w placówce banku 0
Opłata za przelew zewnętrzny telefoniczny 9.99 PLN
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych telefonicznych 0
Opłata za wyciąg elektroniczny z rachunku 0.00 PLN
Opłata za wyciąg papierowy z rachunku 0.00 PLN 0
Oferta promocyjna NIE
---
---