Pocztowe Konto Oszczędnościowe

Załóż konto
Szczegóły oferty
Nazwa produktu Pocztowe Konto Oszczędnościowe
Waluta PLN
Koszt użytkowania 0.00 PLN
Odsetki po podatku 0.54 PLN
Oprocentowanie 0.40 % Podane oprocentowanie przedstawione zostało w ujęciu rocznym.
Oprocentowanie konta wynosi:

- do kwoty 20 000 zł - 0,40%,

- w kwocie od 20 000 do 200 000 zł - 0,85%,

- dla kwot powyżej 200 000 zł - 1,00%.
Opłata za otwarcie rachunku 0.00 PLN
Wymagane otwarcie rachunku ROR NIE Aby otworzyć Pocztowe Konto Oszczędnościowe, klienci nie muszą posiadać w Banku Pocztowym konta osobistego
Opłata za prowadzenie 0.00 PLN Prowadzenie konta jest bezpłatne.
Autoryzacja transakcji internetowych SMS
Opłata autoryzacyjna transakcji 0.00 PLN
Liczba bezpłatnych autoryzacji bez ograniczeń
Opłata za przelew wewnętrzny internetowy 10.00 PLN
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych internetowych 1
Opłata za przelew wewnętrzny w placówce banku 10.00 PLN
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych w placówce banku 1
Opłata za przelew wewnętrzny telefoniczny 10.00 PLN
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych telefonicznych 1
Opłata za przelew zewnętrzny internetowy 10.00 PLN
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych internetowych 1
Opłata za przelew zewnętrzny w placówce banku 10.00 PLN
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych w placówce banku 1
Opłata za przelew zewnętrzny telefoniczny 10.00 PLN
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych telefonicznych 1
Opłata za wyciąg elektroniczny z rachunku 0.00 PLN
Opłata za wyciąg papierowy z rachunku 7.00 PLN
Oferta promocyjna NIE
---
---