Konto Oszczędnościowe PLUS

Załóż konto
Szczegóły oferty
Nazwa produktu Konto Oszczędnościowe PLUS
Waluta PLN
Koszt użytkowania 1.00 PLN
Odsetki po podatku 0.68 PLN
Oprocentowanie 0.50 % Podane oprocentowanie zostało podane w ujęciu rocznym.
Opłata za otwarcie rachunku 0.00 PLN
Wymagane otwarcie rachunku ROR NIE Otwarcie ROR nie jest wymagane. Wraz z Kontem Oszczędnościowym Plus jego posiadacz otrzymuje bezpłatny dostęp do usługi bankowości elektronicznej iPKO
Opłata za prowadzenie 1.00 PLN
Autoryzacja transakcji internetowych Karta kodów jednorazowych lub hasła SMS
Opłata autoryzacyjna transakcji 0.00 PLN 0 zł autoryzacja kodem sms

0,29 zł autoryzacja kodem z karty kodów jednorazowych
Liczba bezpłatnych autoryzacji bez ograniczeń
Opłata za przelew wewnętrzny internetowy 7.99 PLN Pierwszy przelew w miesiącu jest bezpłatny - każdy kolejny za pośrednictwem internetu kosztuje 7,99 zł.
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych internetowych 1
Opłata za przelew wewnętrzny w placówce banku 9.99 PLN Pierwszy przelew w miesiącu jest bezpłatny - każdy kolejny za pośrednictwem oddziału banku kosztuje 9,99 zł.
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych w placówce banku 1
Opłata za przelew wewnętrzny telefoniczny 9.99 PLN Pierwszy przelew w miesiącu jest bezpłatny - każdy kolejny za pośrednictwem telefonu kosztuje 9,99 zł.
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych telefonicznych 1
Opłata za przelew zewnętrzny internetowy 7.99 PLN
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych internetowych 0
Opłata za przelew zewnętrzny w placówce banku 9.99 PLN
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych w placówce banku 0
Opłata za przelew zewnętrzny telefoniczny 9.99 PLN
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych telefonicznych 0
Opłata za wyciąg elektroniczny z rachunku 0.00 PLN
Opłata za wyciąg papierowy z rachunku 0.00 PLN Pierwszy wyciąg jest bezpłatny. Każdy kolejny- 10 PLN.
Oferta promocyjna NIE
---
---