Rachunek Oszczędościowy

Załóż konto
Szczegóły oferty
Nazwa produktu Rachunek Oszczędościowy
Waluta PLN
Koszt użytkowania 0.00 PLN
Odsetki po podatku 0.94 PLN
Oprocentowanie 0.70 % Podane oprocentowanie zostało przedstawione w ujęciu rocznym.
Opłata za otwarcie rachunku 0.00 PLN Brak opłaty za otwarcie konta.
Wymagane otwarcie rachunku ROR TAK Rachunek oszczędnościowy jest przeznaczony dla posiadaczy kont prywatnych Inteligo.
Opłata za prowadzenie 0.00 PLN Brak opłaty za prowadzenie konta.
Autoryzacja transakcji internetowych SMS, karta kodów jednorazowych
Opłata autoryzacyjna transakcji 0.00 PLN Wszystkie autoryzacje są bezpłatne.
Liczba bezpłatnych autoryzacji 1
Opłata za przelew wewnętrzny internetowy 8.00 PLN Pierwszy przelew w miesiącu jest bezpłatny, a opłata za każdy następny przelew wewnętrzny przez Internet wynosi 8 PLN.
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych internetowych 1
Opłata za przelew wewnętrzny w placówce banku 0.00 PLN Brak placówek.
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych w placówce banku 0
Opłata za przelew wewnętrzny telefoniczny 10.00 PLN Pierwszy przelew w miesiącu jest bezpłatny, a opłata za każdy następny przelew wewnętrzny przez telefon wynosi 8 PLN poprzez kanał samoobsługowy IVR, albo 10 PLN poprzez konsultanta.
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych telefonicznych 1
Opłata za przelew zewnętrzny internetowy 0.00 PLN Brak możliwości wykonywania przelewów zewnętrznych.
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych internetowych 0
Opłata za przelew zewnętrzny w placówce banku 0.00 PLN Brak możliwości wykonywania przelewów zewnętrznych.
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych w placówce banku 0
Opłata za przelew zewnętrzny telefoniczny 0.00 PLN Brak możliwości wykonywania przelewów zewnętrznych.
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych telefonicznych 0
Opłata za wyciąg elektroniczny z rachunku 0.00 PLN
Opłata za wyciąg papierowy z rachunku 10.00 PLN Wyciągi wysyłane automatycznie na adres e-mail są bezpłatne. Wyciągi zamówione przez klienta: 3 zł - e-mail
10 zł – poczta (list zwykły)


Jeśli średnie miesięczne saldo wynosi min 50 000 zł; wystawienie wyciągu drukowanego jest bezpłatne.
Oferta promocyjna NIE
---
---