Konto Jakże Osobiste

Załóż konto
Szczegóły oferty
Nazwa produktu Konto Jakże Osobiste
Waluta PLN PLN
Koszt użytkowania 10.00 PLN
Odsetki po podatku 0.00 PLN
Oprocentowanie 0.00 %
Debet na koncie 0.00 PLN Wysokość debetu ustalana jest indywidualnie.
Opłata za otwarcie rachunku 0.00 PLN
Opłata za prowadzenie 10.00 PLN 0 zł jeżeli posiadacz nie ukończył 26 lat lub jeżeli nastąpi w ciągu miesiąca jednorazowy wpływ z innego banku lub z rachunku firmowego w Alior Banku na min. 1500 zł; w przeciwnym wypadku opłata miesięczna za prowadzenie konta wyniesie 10 zł
Dostęp do bankowości internetowej TAK - możliwość podpisania umowy o wybrane produkty online;

- przelewy: własny, krajowy, brokerski, ZUS, podatkowy, zagraniczny;

- tworzenie własnych szablonów płatności;

- definiowanie i obsługa zleceń stałych;

- sprawdzanie i odwoływanie poleceń zapłaty;

- zakładanie nowych lokat;

- personalizacja pulpitu - użytkownik może decydować jakie elementy będą wyświetlane na pulpicie oraz ma możliwość ich konfiguracji i dowolnego rozmieszczania;

- wgląd w historię rachunku z możliwością wydruku i eksportu danych;

- drukowanie i zapis do PDF potwierdzeń transakcji;

- wyciąg bankowy w formacie PDF dostępny bezpośrednio z poziomu bankowości internetowej;

- podgląd przelewów odrzuconych;

- lista założonych lokat;

- podgląd listy kart płatniczych;

- możliwość blokady i odblokowania posiadanych kart;

- możliwość odczytania kodu PIN podczas aktywacji karty płatniczej;

- podgląd transakcji, dokonanych na karcie - również tych oczekujących na autoryzację;

- ustawianie rachunku podstawowego i kontekstu domyślnego;

- zmiana adresu korespondencyjnego;

- zmiana numeru telefonu komórkowego, stacjonarnego i adresu email;

- powiadomienia e-mail, SMS lub poprzez stronę www;

- możliwość blokady kanałów dostępu;

- zmiana hasła do logowania i ustawiania kodu PIN dla bankowości telefonicznej;

- zmiana PIN do karty debetowej

- możliwość zawarcia umowy o karty debetowe,

- możliwość zawarcia umowy rachunku,

- doładowanie telefonu komórkowego
Zlecenia przez telefon TAK Konsultant:

- realizacja przelewów w ramach Banku,

- realizacja przelewów krajowych,

- realizacja przelewów do ZUS, Urzędu Skarbowego,

- realizacja przelewów zagranicznych,

- otwarcie, modyfikacja i zamknięcie lokaty,

- utworzenie, modyfikacja oraz odwołanie zlecenia stałego,Serwis automatyczny IVR:

- sprawdzanie:

- salda rachunków,

- zrealizowanych transakcji na rachunkach (dostępne 5 ostatnich transakcji),

- kwoty zadłużenia i dostępny limit na karcie kredytowej,

- zrealizowane (zaksięgowane) transakcje na karcie kredytowej (dostępne 5 ostatnich transakcji),

- minimalnej i całkowitej kwoty do spłaty z ostatniego wyciągu karty kredytowej,

- daty spłaty wyciągu z karty kredytowej,

- odsłuchanie kodu PIN do swojej karty,
- możliwość zmiany kodu PIN.
Autoryzacja transakcji internetowych SMS
Opłata autoryzacyjna transakcji 0.00 PLN
Liczba bezpłatnych autoryzacji bez ograniczeń
Opłata za przelew wewnętrzny internetowy 0.00 PLN Wszystkie przelewy bez opłat.
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych internetowych bez ograniczeń
Opłata za przelew wewnętrzny w placówce banku 8.00 PLN
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych w placówce banku 0
Opłata za przelew wewnętrzny telefoniczny 5.00 PLN
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych telefonicznych 0
Opłata za przelew zewnętrzny internetowy 0.00 PLN Wszystkie przelewy bez opłat.
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych internetowych bez ograniczeń
Opłata za przelew zewnętrzny w placówce banku 8.00 PLN
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych w placówce banku 0
Opłata za przelew zewnętrzny telefoniczny 8.00 PLN
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych telefonicznych 0
Opłata za wydanie karty debetowej 0.00 PLN
Opłata za wydanie dodatkowej karty debetowej 0.00 PLN
Opłata za użytkowanie karty debetowej 5.00 PLN Opłata nie jest pobierana w miesiącu, w którym została wydana karta lub pod warunkiem, że w danym miesiącu na rachunku zostaną rozliczone transakcje bezgotówkowe wykonane kartą na łączną kwotę minimum 300 zł.
Opłata za użytkowanie dodatkowej karty debetowej 5.00 PLN Opłata nie jest pobierana w miesiącu, w którym została wydana karta lub pod warunkiem, że w danym miesiącu na rachunku zostaną rozliczone transakcje bezgotówkowe wykonane kartą na łączną kwotę minimum 300 zł.
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu Banku 0.00 PLN
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu innego Banku 2.50 PLN 0 zł dostępne przy wyborze korzyści; 2,5 zł w pozostałych przypadkach
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu za granicą 5.00 PLN 0 zł dostępne przy wyborze korzyści; 5 zł w pozostałych przypadkach
Opłata za zlecenie stałe wewnętrzne 0.00 PLN Dyspozycja utworzenia/modyfikacji/odwołania zlecenia stałego w oddziale lub placówce partnerskiej banku oraz na infolinii kosztuje 2 zł.
Opłata za zlecenie stałe zewnętrzne 0.00 PLN Dyspozycja utworzenia/modyfikacji/odwołania zlecenia stałego w oddziale lub placówce partnerskiej banku oraz na infolinii kosztuje 2 zł.
Opłata za wyciąg elektroniczny z rachunku 0.00 PLN
Opłata za wyciąg papierowy z rachunku 0.00 PLN 5zł/0zł wysyłany listem zwykłym dla Klientów, którzy nie zawarli Umowy o świadczenie usług oferowanych przez Bank
Liczba bezpłatnych bankomatów bez ograniczeń
Liczba oddziałów 869 Bank posiada 869 oddziałów - razem z placówkami partnerskimi.
Oferta promocyjna NIE
---
---