Konto Efekt

Załóż konto
Szczegóły oferty
Nazwa produktu Konto Efekt
Waluta PLN PLN
Koszt użytkowania 20.00 PLN
Odsetki po podatku 0.01 PLN
Oprocentowanie 0.01 % Podane oprocentowanie przedstawiono w ujęciu rocznym.
Debet na koncie 50 000.00 PLN Możliwość uruchomienia limitu kredytowego w koncie na podstawie regularnych wpływów (z tyt. wynagrodzenia/emerytury/renty itp.). Max kwota limitu 50 000 PLN
Opłata za otwarcie rachunku 0.00 PLN
Opłata za prowadzenie 20.00 PLN
Dostęp do bankowości internetowej TAK Poprzez bankowość internetową można wykonać wszystkie podstawowe operacje, m.in.: przelewy, zlecenia, polecenia wypłaty, doładowanie telefonu, aktywowanie, wygenerowanie haseł, odblokowanie, zablokowanie.
Zlecenia przez telefon TAK Przez telefon można wykonać wszystkie podstawowe operacje, m.in.: przelewy, zlecenia, polecenia wypłaty, doładowanie telefonu, aktywowanie, wygenerowanie haseł, odblokowanie, zablokowanie.
Autoryzacja transakcji internetowych SMS
Opłata autoryzacyjna transakcji 0.00 PLN
Liczba bezpłatnych autoryzacji bez ograniczeń
Opłata za przelew wewnętrzny internetowy 0.00 PLN
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych internetowych bez ograniczeń
Opłata za przelew wewnętrzny w placówce banku 0.00 PLN 0 PLN - na rachunek kredytowy, na rachunek konta oszczędnościowego, lokaty terminowej 0 PLN - na rachunek ROR
2 PLN - na rachunek firmowy
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych w placówce banku bez ograniczeń
Opłata za przelew wewnętrzny telefoniczny 2.00 PLN
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych telefonicznych 0
Opłata za przelew zewnętrzny internetowy 0.00 PLN
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych internetowych bez ograniczeń
Opłata za przelew zewnętrzny w placówce banku 3.00 PLN
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych w placówce banku 0
Opłata za przelew zewnętrzny telefoniczny 4.00 PLN
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych telefonicznych 0
Opłata za wydanie karty debetowej 0.00 PLN
Opłata za wydanie dodatkowej karty debetowej 0.00 PLN
Opłata za użytkowanie karty debetowej 0.00 PLN
Opłata za użytkowanie dodatkowej karty debetowej 0.00 PLN
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu Banku 0.00 PLN Bankomaty własne - n/d;
Euronet - 0 PLN
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu innego Banku 3.00 PLN
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu za granicą 10.00 PLN 3% wypłacanej kwoty, minimum 10 PLN.
Opłata za zlecenie stałe wewnętrzne 0.00 PLN
Opłata za zlecenie stałe zewnętrzne 0.00 PLN
Opłata za wyciąg elektroniczny z rachunku 0.00 PLN
Opłata za wyciąg papierowy z rachunku 0.00 PLN
Liczba bezpłatnych bankomatów 4607 Bankomaty Plus Banku i sieci Euronet są bezpłatne.
Liczba oddziałów 95
Oferta promocyjna NIE
---
---