Konto Maksymalne

Załóż konto
Szczegóły oferty
Nazwa produktu Konto Maksymalne
Waluta PLN PLN
Koszt użytkowania 0.00 PLN
Odsetki po podatku 0.00 PLN
Oprocentowanie 0.00 %
Debet na koncie 50 000.00 PLN
Opłata za otwarcie rachunku 0.00 PLN
Opłata za prowadzenie 0.00 PLN
Dostęp do bankowości internetowej TAK
Zlecenia przez telefon TAK
Autoryzacja transakcji internetowych SMS
Opłata autoryzacyjna transakcji 0.00 PLN
Liczba bezpłatnych autoryzacji bez ograniczeń
Opłata za przelew wewnętrzny internetowy 0.00 PLN
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych internetowych bez ograniczeń
Opłata za przelew wewnętrzny w placówce banku 6.00 PLN
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych w placówce banku 0
Opłata za przelew wewnętrzny telefoniczny 6.00 PLN 6 zł - zlecenie przez konsultanta, 0 zł - zlecenie przez Bankofon
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych telefonicznych 0
Opłata za przelew zewnętrzny internetowy 0.00 PLN 0 zł - przelewy krajowe w PLN
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych internetowych bez ograniczeń
Opłata za przelew zewnętrzny w placówce banku 6.00 PLN 0 zł - przelewy krajowe w PLN
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych w placówce banku 0
Opłata za przelew zewnętrzny telefoniczny 6.00 PLN 6 zł - zlecenie przez konsultanta, 0 zł - zlecenie przez Bankofon
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych telefonicznych 0
Opłata za wydanie karty debetowej 0.00 PLN
Opłata za wydanie dodatkowej karty debetowej 0.00 PLN
Opłata za użytkowanie karty debetowej 12.00 PLN 0 zł bez warunków dla osób młodych, do ukończenia 26 lat;

0 zł w przypadku wykonania transakcji kartą na 300 zł/m-c, w przeciwnym razie 12 zł - dla pozostałych osób
Opłata za użytkowanie dodatkowej karty debetowej 7.00 PLN
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu Banku 0.00 PLN Wszystkie wypłaty z bankomatów w Polsce i na świecie są darmowe.
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu innego Banku 0.00 PLN Wszystkie wypłaty z bankomatów w Polsce i na świecie są darmowe.
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu za granicą 0.00 PLN Wszystkie wypłaty z bankomatów w Polsce i na świecie są darmowe.
Opłata za zlecenie stałe wewnętrzne 0.00 PLN 25 zł - złożenie, modyfikacja w oddziale i telefonicznie;
0 zł - złożenie, modyfikacja w systemie internetowym;
0 zł - realizacja
Opłata za zlecenie stałe zewnętrzne 0.00 PLN 25 zł - złożenie, modyfikacja w oddziale i telefonicznie;
0 zł - złożenie, modyfikacja w systemie internetowym;
0 zł - realizacja
Opłata za wyciąg elektroniczny z rachunku 0.00 PLN
Opłata za wyciąg papierowy z rachunku 6.00 PLN 0 zł - dla osób, które nie korzystają z wyciągów elektronicznych,
6 zł - dodatkowy wyciąg w formie papierowej obok elektronicznego
Liczba bezpłatnych bankomatów bez ograniczeń Wszystkie bankomaty w kraju i na świecie bezpłatne
Liczba oddziałów 474
Oferta promocyjna NIE
---
---