Pocztowe Konto bez Ograniczeń

Załóż konto
Szczegóły oferty
Nazwa produktu Pocztowe Konto bez Ograniczeń
Waluta PLN PLN
Koszt użytkowania 15.00 PLN
Odsetki po podatku 0.00 PLN
Oprocentowanie 0.00 % Podane oprocentowanie przedstawiono w ujęciu rocznym.
Debet na koncie 100 000.00 PLN Kredyt w koncie; od 500 zł do 100 000 zł
Opłata za otwarcie rachunku 0.00 PLN
Opłata za prowadzenie 15.00 PLN
Dostęp do bankowości internetowej TAK - dokonywanie przelewów (w tym natychmiastowych)

- składanie zleceń stałych

- zakładanie lokat

- uzyskanie informacji saldzie i operacjach na rachunku

- aktywacja kart
Zlecenia przez telefon TAK - dokonywanie przelewów

- składanie zleceń stałych

- zakładanie lokat

- uzyskanie informacji saldzie i operacjach na rachunku

- doładowanie telefonu

- aktywacja kart oraz generowanie pinów
Autoryzacja transakcji internetowych SMS,Certyfikat niekwalifikowany
Opłata autoryzacyjna transakcji 0.00 PLN Autoryzacja transakcji jest bezpłatna.
Liczba bezpłatnych autoryzacji bez ograniczeń
Opłata za przelew wewnętrzny internetowy 0.00 PLN Brak opłat za przelew wewnętrzny przez internet.
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych internetowych bez ograniczeń
Opłata za przelew wewnętrzny w placówce banku 0.00 PLN Brak opłat za przelew wewnętrzny w placówce.
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych w placówce banku bez ograniczeń
Opłata za przelew wewnętrzny telefoniczny 0.00 PLN Brak opłat za przelew wewnętrzny przez telefon.
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych telefonicznych bez ograniczeń
Opłata za przelew zewnętrzny internetowy 0.00 PLN Przelewy zewnętrzne internetowe - 0 zł.

5 zł - natychmiastowy Blue Cash.
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych internetowych bez ograniczeń
Opłata za przelew zewnętrzny w placówce banku 0.00 PLN
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych w placówce banku bez ograniczeń
Opłata za przelew zewnętrzny telefoniczny 0.00 PLN
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych telefonicznych bez ograniczeń
Opłata za wydanie karty debetowej 0.00 PLN
Opłata za wydanie dodatkowej karty debetowej 0.00 PLN
Opłata za użytkowanie karty debetowej 0.00 PLN
Opłata za użytkowanie dodatkowej karty debetowej 0.00 PLN
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu Banku 0.00 PLN Bezpłatne wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce.
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu innego Banku 0.00 PLN Bezpłatne wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce.
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu za granicą 5.00 PLN Bank pobiera opłatę w wysokości 1% min. 5 zł
Opłata za zlecenie stałe wewnętrzne 0.00 PLN Bezpłatne zlecenia stałe dokonane przez Pocztowy24.pl
Opłata za zlecenie stałe zewnętrzne 0.00 PLN Bezpłatne zlecenia stałe dokonane przez Pocztowy24.pl
Opłata za wyciąg elektroniczny z rachunku 0.00 PLN
Opłata za wyciąg papierowy z rachunku 7.00 PLN Opłata za wyciąg drukowany wysyłany co miesiąc wynosi 7 zł.
Liczba bezpłatnych bankomatów bez ograniczeń
Liczba oddziałów 213
Oferta promocyjna NIE
---
---