Konto na co dzień

Załóż konto
Szczegóły oferty
Nazwa produktu Konto na co dzień
Waluta PLN PLN
Koszt użytkowania 7.00 PLN
Odsetki po podatku 0.00 PLN
Oprocentowanie 0.00 % Rachunek nieoprocentowany
Debet na koncie 100 000.00 PLN Maksymalny debet: do 100 000 PLN.
Opłata za otwarcie rachunku 0.00 PLN
Opłata za prowadzenie 7.00 PLN Opłata za prowadzenie rachunku wynosi od 5 zł do 7 zł.

Opłata w obniżonej wysokości dla Posiadaczy konta, którzy ukończyli 65 rok życia.
Dostęp do bankowości internetowej TAK Przez Internet możliwe jest:

- sprawdzenie historii transakcji na rachunku,

- sprawdzenie dostępnego salda,

- wykonanie przelewu wewnętrznego z/na rachunek, przelewu zewnętrznego, przelewu do odbiorcy zdefiniowanego, przelewu do ZUS, przelewu do US, przelewu zagranicznego,

- zdefiniowanie odbiorcy z rachunkiem źródłowym, zdefiniowanie zlecenia stałego z rachunku,
- spłata karty kredytowej,

- założenie depozytu z rachunku,

- wykonanie przelewu odsetek z depozytu na rachunek, przelewu kapitału z depozytu na rachunek,

- zakup jednostek uczestnictwa TFI z rachunku, przelew środków z umorzenia jednostek uczestnictwa TFI na rachunek.
Zlecenia przez telefon TAK Dostępne operacje: założenie/edycja/likwidacja lokaty, otwarcie rachunku oszczędnościowego, realizacja przelewu wewn/zewn, spłata karty kredytowej, zmiana sposobu odbioru wyciągu, wydanie nowego tokena GSM, uzyskanie informacji o posiadanych produktach
Autoryzacja transakcji internetowych Token GSM, sms
Opłata autoryzacyjna transakcji 0.00 PLN Bez opłat.
Liczba bezpłatnych autoryzacji bez ograniczeń
Opłata za przelew wewnętrzny internetowy 0.00 PLN Darmowe przelewy przez Internet.
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych internetowych bez ograniczeń
Opłata za przelew wewnętrzny w placówce banku 0.00 PLN Darmowe przelewy wewnętrzne zlecane w placówce banku
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych w placówce banku bez ograniczeń
Opłata za przelew wewnętrzny telefoniczny 0.00 PLN Darmowe przelewy wewnętrzne zlecane przez telefon
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych telefonicznych bez ograniczeń
Opłata za przelew zewnętrzny internetowy 0.00 PLN Darmowe przelewy przez Internet.
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych internetowych bez ograniczeń
Opłata za przelew zewnętrzny w placówce banku 0.00 PLN Darmowe przelewy wewnętrzne zlecane w placówce banku
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych w placówce banku bez ograniczeń
Opłata za przelew zewnętrzny telefoniczny 2.00 PLN Opłata za każdorazowy przelew zewnętrzny przez telefon wynosi 2 PLN.

0,50 PLN (IVR)
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych telefonicznych 0
Opłata za wydanie karty debetowej 0.00 PLN
Opłata za wydanie dodatkowej karty debetowej 0.00 PLN
Opłata za użytkowanie karty debetowej 0.00 PLN 0 PLN (Visa Electron, MasterCard Debit, płatności mobilne Visa)
Opłata za użytkowanie dodatkowej karty debetowej 0.00 PLN 0 PLN (Visa Electron, MasterCard Debit, płatności mobilne Visa)
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu Banku 0.00 PLN Darmowe wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu innego Banku 0.00 PLN Darmowe wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu za granicą 9.95 PLN Prowizja za wypłatę z bankomatu za granicą wynosi 3% min 9,95 PLN.
Opłata za zlecenie stałe wewnętrzne 0.00 PLN Brak opłat za zlecenia stałe.
Opłata za zlecenie stałe zewnętrzne 0.00 PLN Brak opłat za zlecenia stałe.
Opłata za wyciąg elektroniczny z rachunku 0.00 PLN
Opłata za wyciąg papierowy z rachunku 0.00 PLN Bank nie pobiera opłaty za wyciąg drukowany generowany 1x w miesiącu
Liczba bezpłatnych bankomatów bez ograniczeń
Liczba oddziałów 457
Oferta promocyjna NIE
---
---