eKonto m dla klientów w wieku 21-24

Załóż konto
Szczegóły oferty
Nazwa produktu eKonto m dla klientów w wieku 21-24
Waluta PLN PLN
Koszt użytkowania 5.00 PLN
Odsetki po podatku 0.00 PLN
Oprocentowanie 0.00 % Rachunek nieoprocentowany
Debet na koncie 0.00 PLN
Opłata za otwarcie rachunku 0.00 PLN
Opłata za prowadzenie 5.00 PLN - opłata za prowadzenie wynosi 0 zł (jeśli klient jest w wieku 13-24 lata lub suma wpływów na rachunek w miesiącu wynosi min. 1 tys. zł,

- w pozostałych wypadkach koszt to 5 zł)
Dostęp do bankowości internetowej TAK
Zlecenia przez telefon TAK
Autoryzacja transakcji internetowych PIN w aplikacji mobilnej, SMS, lista haseł jednorazowych
Opłata autoryzacyjna transakcji 0.00 PLN
Liczba bezpłatnych autoryzacji bez ograniczeń
Opłata za przelew wewnętrzny internetowy 0.00 PLN
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych internetowych bez ograniczeń
Opłata za przelew wewnętrzny w placówce banku 0.00 PLN
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych w placówce banku bez ograniczeń
Opłata za przelew wewnętrzny telefoniczny 0.00 PLN
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych telefonicznych bez ograniczeń
Opłata za przelew zewnętrzny internetowy 0.00 PLN
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych internetowych bez ograniczeń
Opłata za przelew zewnętrzny w placówce banku 0.00 PLN
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych w placówce banku bez ograniczeń
Opłata za przelew zewnętrzny telefoniczny 0.00 PLN
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych telefonicznych bez ograniczeń
Opłata za wydanie karty debetowej 0.00 PLN
Opłata za wydanie dodatkowej karty debetowej 0.00 PLN
Opłata za użytkowanie karty debetowej 4.00 PLN O zł dla klientów 21+ po wykonaniu 5 transakcji dowolną kartą do rachunku miesięcznie.
Opłata za użytkowanie dodatkowej karty debetowej 0.00 PLN nd
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu Banku 0.00 PLN - dla klientów poniżej 21 lat - 0 PLN od wypłat od 50 PLN oraz 1,3 PLN od wypłat poniżej 50 PLN;

- dla klientów od 21 lat - 0 PLN od wypłat od 100 PLN oraz 1,3 PLN od wypłat poniżej 100 PLN
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu innego Banku 0.00 PLN - dla klientów poniżej 21 lat - 0 PLN od wypłat od 50 PLN oraz 1,3 PLN od wypłat poniżej 50 PLN;

- dla klientów od 21 lat - 0 PLN od wypłat od 100 PLN oraz 1,3 PLN od wypłat poniżej 100 PLN
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu za granicą 10.00 PLN 10PLN do 24 lat, powyżej 0 PLN
Opłata za zlecenie stałe wewnętrzne 0.00 PLN
Opłata za zlecenie stałe zewnętrzne 0.00 PLN
Opłata za wyciąg elektroniczny z rachunku 0.00 PLN
Opłata za wyciąg papierowy z rachunku 7.50 PLN
Liczba bezpłatnych bankomatów bez ograniczeń
Liczba oddziałów 130
Oferta promocyjna NIE
---
---