eKonto m dla klientów w wieku 13-20

Załóż konto
Szczegóły oferty
Nazwa produktu eKonto m dla klientów w wieku 13-20
Waluta PLN PLN
Koszt użytkowania 0.00 PLN
Odsetki po podatku 0.94 PLN
Oprocentowanie 0.70 % Podane oprocentowanie przedstawione zostało w ujęciu rocznym.
Debet na koncie 0.00 PLN
Opłata za otwarcie rachunku 0.00 PLN
Opłata za prowadzenie 0.00 PLN opłata za prowadzenie wynosi 0 zł (jeśli klient jest w wieku 13-24 lata lub suma wpływów na rachunek w miesiącu wynosi min. 1 tys. zł; w pozostałych wypadkach koszt to 5 zł) 
Dostęp do bankowości internetowej TAK
Zlecenia przez telefon TAK
Autoryzacja transakcji internetowych SMS,LISTA HASEŁ
Opłata autoryzacyjna transakcji 0.00 PLN
Liczba bezpłatnych autoryzacji bez ograniczeń
Opłata za przelew wewnętrzny internetowy 0.00 PLN
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych internetowych bez ograniczeń
Opłata za przelew wewnętrzny w placówce banku 0.00 PLN
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych w placówce banku 0
Opłata za przelew wewnętrzny telefoniczny 0.00 PLN 0zł dla klientów w wieku 13-24 lata
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych telefonicznych bez ograniczeń
Opłata za przelew zewnętrzny internetowy 0.00 PLN
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych internetowych bez ograniczeń
Opłata za przelew zewnętrzny w placówce banku 0.00 PLN
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych w placówce banku 0
Opłata za przelew zewnętrzny telefoniczny 0.00 PLN 0zł dla klientów w wieku 13-24 lata
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych telefonicznych bez ograniczeń
Opłata za wydanie karty debetowej 0.00 PLN
Opłata za wydanie dodatkowej karty debetowej 0.00 PLN
Opłata za użytkowanie karty debetowej 0.00 PLN 0 zł (bezwarunkowo dla klientów w wieku 13-20)
Opłata za użytkowanie dodatkowej karty debetowej 0.00 PLN 0 zł (bezwarunkowo dla klientów w wieku 13-20)
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu Banku 0.00 PLN
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu innego Banku 0.00 PLN
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu za granicą 10.00 PLN
Opłata za zlecenie stałe wewnętrzne 0.00 PLN
Opłata za zlecenie stałe zewnętrzne 0.00 PLN
Opłata za wyciąg elektroniczny z rachunku 0.00 PLN
Opłata za wyciąg papierowy z rachunku 5.00 PLN
Liczba bezpłatnych bankomatów bez ograniczeń Wszystkie bankomaty dostępne w kraju (dla klientów w wieku 13-24)
Liczba oddziałów 132
Oferta promocyjna NIE
---
---