Konto Premium

Załóż konto
Szczegóły oferty
Nazwa produktu Konto Premium
Waluta PLN PLN
Koszt użytkowania 18.90 PLN
Odsetki po podatku 0.00 PLN
Oprocentowanie 0.00 % Podane oprocentowanie przedstawione jest w ujęciu rocznym.
Debet na koncie 200 000.00 PLN Klient może ustanowić debet do konta. Możliwość otrzymania limitu odnawialnego w rachunku do 200 000 zł.
Opłata za otwarcie rachunku 0.00 PLN
Opłata za prowadzenie 18.90 PLN Opłata nie zostanie pobrana pod warunkiem rozliczenia przez Bank w danym miesiącu rozliczeniowym transakcji bezgotówkowych kartą na kwotę minimum 500 zł.
Dostęp do bankowości internetowej TAK
Zlecenia przez telefon TAK
Autoryzacja transakcji internetowych SMS, mobile token
Opłata autoryzacyjna transakcji 0.00 PLN Brak opłat za autoryzację transakcji.
Liczba bezpłatnych autoryzacji bez ograniczeń
Opłata za przelew wewnętrzny internetowy 0.00 PLN
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych internetowych bez ograniczeń
Opłata za przelew wewnętrzny w placówce banku 0.00 PLN
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych w placówce banku 0
Opłata za przelew wewnętrzny telefoniczny 0.00 PLN
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych telefonicznych 0
Opłata za przelew zewnętrzny internetowy 0.00 PLN
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych internetowych bez ograniczeń
Opłata za przelew zewnętrzny w placówce banku 10.00 PLN 0 PLN (jeśli odbiorcą jest T-Mobile Polska SA) / 10 PLN w pozostałych przypadkach
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych w placówce banku 0
Opłata za przelew zewnętrzny telefoniczny 5.00 PLN 0 PLN (jeśli odbiorcą jest T-Mobile Polska SA) / 5 PLN w pozostałych przypadkach
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych telefonicznych 0
Opłata za wydanie karty debetowej 0.00 PLN
Opłata za wydanie dodatkowej karty debetowej 0.00 PLN
Opłata za użytkowanie karty debetowej 0.00 PLN Brak opłat za użytkowanie karty.
Opłata za użytkowanie dodatkowej karty debetowej 0.00 PLN Brak opłat za użytkowanie karty.
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu Banku 0.00 PLN Darmowe wypłaty ze wszystkich bankomatów na świecie.
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu innego Banku 0.00 PLN Darmowe wypłaty ze wszystkich bankomatów na świecie.
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu za granicą 0.00 PLN Darmowe wypłaty ze wszystkich bankomatów na świecie.
Opłata za zlecenie stałe wewnętrzne 0.00 PLN Bez opłat.
Opłata za zlecenie stałe zewnętrzne 0.00 PLN Bez opłat.
Opłata za wyciąg elektroniczny z rachunku 0.00 PLN
Opłata za wyciąg papierowy z rachunku 10.00 PLN Wyciąg drukowany nie jest obowiązkowy.
Liczba bezpłatnych bankomatów bez ograniczeń Wszystkie bankomaty w Polsce i na świecie.
Liczba oddziałów 27
Oferta promocyjna NIE
---
---