Konto Freemium

Załóż konto
Szczegóły oferty
Nazwa produktu Konto Freemium
Waluta PLN PLN
Koszt użytkowania 0.00 PLN
Odsetki po podatku 0.00 PLN
Oprocentowanie 0.00 % Podane oprocentowanie przedstawione jest w stosunku rocznym.
Debet na koncie 100 000.00 PLN Klient może ustanowić debet do konta. Możliwość otrzymania limitu odnawialnego w rachunku do 100 000 zł.
Opłata za otwarcie rachunku 0.00 PLN
Opłata za prowadzenie 0.00 PLN Brak opłat za prowadzenie rachunku.
Dostęp do bankowości internetowej TAK
Zlecenia przez telefon TAK
Autoryzacja transakcji internetowych SMS, mobile token
Opłata autoryzacyjna transakcji 0.00 PLN Brak opłat za autoryzację transakcji.
Liczba bezpłatnych autoryzacji bez ograniczeń
Opłata za przelew wewnętrzny internetowy 0.00 PLN Darmowe krajowe przelewy internetowe.
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych internetowych bez ograniczeń
Opłata za przelew wewnętrzny w placówce banku 10.00 PLN Przelew na rachunek wewnętrzny obcy: 10 zł, przelew na rachunek własny: 5 zł lub 0 zł (0 zł dotyczy klientów z regularnymi wpływami i posiadaczy produktów kredytowych)
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych w placówce banku 0
Opłata za przelew wewnętrzny telefoniczny 5.00 PLN Przelew wewnętrzny zrealizowany telefonicznie na obcy rachunek wewnętrzny kosztuje 5 zł. Przelew wewnętrzny zrealizowany telefonicznie na rachunek własny jest darmowy.
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych telefonicznych 0
Opłata za przelew zewnętrzny internetowy 0.00 PLN Darmowe krajowe przelewy internetowe.
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych internetowych bez ograniczeń
Opłata za przelew zewnętrzny w placówce banku 10.00 PLN Przelew zewnętrzny zrealizowany w placówce banku kosztuje 10 zł, za wyjątkiem przelewów na rachunki T-mobile Polska, gdzie opłata wynosi 0 zł.
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych w placówce banku 0
Opłata za przelew zewnętrzny telefoniczny 5.00 PLN Przelew zewnętrzny zrealizowany telefonicznie kosztuje 5 zł, za wyjątkiem przelewów na rachunki T-mobile Polska, gdzie opłata wynosi 0 zł.
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych telefonicznych 0
Opłata za wydanie karty debetowej 0.00 PLN
Opłata za wydanie dodatkowej karty debetowej 0.00 PLN
Opłata za użytkowanie karty debetowej 6.00 PLN Opłata wynosi 0/6 zł

0 zł pod warunkiem dokonania przez Klienta w danym miesiącu rozliczeniowym transakcji bezgotówkowych Kartą na kwotę minimum 200 zł (transakcje nie mogą zostać anulowane).


Opłata nie jest pobierana, gdy właściciel rachunku, do którego wydana jest Karta, nie ukończył 19 roku życia.


Opłata jest pobierana od Kart ze statusem „Do Aktywacji”,
„Aktywna” lub „Zablokowana” – z wykluczeniem miesiąca w którym Karta została wysłana, przy czym w przypadku Kart ze statusem „Do Aktywacji” opłata jest pobierana od momentu, w którym Klient miał możliwość aktywowania Karty.
Opłata za użytkowanie dodatkowej karty debetowej 6.00 PLN Opłata wynosi 0/6 zł

0 zł pod warunkiem dokonania przez Klienta w danym miesiącu rozliczeniowym transakcji bezgotówkowych Kartą na kwotę minimum 200 zł (transakcje nie mogą zostać anulowane).


Opłata nie jest pobierana, gdy właściciel rachunku, do którego wydana jest Karta, nie ukończył 19 roku życia.


Opłata jest pobierana od Kart ze statusem „Do Aktywacji”,
„Aktywna” lub „Zablokowana” – z wykluczeniem miesiąca w którym Karta została wysłana, przy czym w przypadku Kart ze statusem „Do Aktywacji” opłata jest pobierana od momentu, w którym Klient miał możliwość aktywowania Karty.
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu Banku 6.00 PLN 0/6 zł

0 zł za pierwsze trzy wypłaty gotówki w bankomatach w kraju i za granicą w danym miesiącu kalendarzowym, liczone dla każdej Karty wydanej do rachunku indywidualnie, czwarta i kolejne wypłaty gotówki w bankomacie 6 zł
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu innego Banku 6.00 PLN 0/6 zł

0 zł za pierwsze trzy wypłaty gotówki w bankomatach w kraju i za granicą w danym miesiącu kalendarzowym, liczone dla każdej Karty wydanej do rachunku indywidualnie, czwarta i kolejne wypłaty gotówki w bankomacie 6 zł
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu za granicą 6.00 PLN 0/6 zł

0 zł za pierwsze trzy wypłaty gotówki w bankomatach w kraju i za granicą w danym miesiącu kalendarzowym, liczone dla każdej Karty wydanej do rachunku indywidualnie, czwarta i kolejne wypłaty gotówki w bankomacie 6 zł
Opłata za zlecenie stałe wewnętrzne 0.00 PLN Bez opłat.
Opłata za zlecenie stałe zewnętrzne 0.00 PLN Bez opłat.
Opłata za wyciąg elektroniczny z rachunku 0.00 PLN
Opłata za wyciąg papierowy z rachunku 10.00 PLN Wyciąg drukowany nie jest obowiązkowy.
Liczba bezpłatnych bankomatów bez ograniczeń Wszystkie bankomaty w Polsce i na świecie.
Liczba oddziałów 30
Oferta promocyjna NIE
---
---