Konto Freemium

Załóż konto
Szczegóły oferty
Nazwa produktu Konto Freemium
Waluta PLN PLN
Koszt użytkowania 0.00 PLN
Odsetki po podatku 0.00 PLN
Oprocentowanie 0.00 %
Debet na koncie 200 000.00 PLN Możliwość otrzymania limitu odnawialnego w rachunku do 200 000 zł
Opłata za otwarcie rachunku 0.00 PLN
Opłata za prowadzenie 0.00 PLN
Dostęp do bankowości internetowej TAK
Zlecenia przez telefon TAK
Autoryzacja transakcji internetowych SMS
Opłata autoryzacyjna transakcji 0.00 PLN
Liczba bezpłatnych autoryzacji bez ograniczeń
Opłata za przelew wewnętrzny internetowy 0.00 PLN Wszystkie przelewy internetowe w PLN są bezpłatne
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych internetowych bez ograniczeń
Opłata za przelew wewnętrzny w placówce banku 0.00 PLN Opłata wynosi 0 PLN (w przypadku otrzymywania wynagrodzenia lub posiadania produktu kredytowego w TMUB) lub 5 PLN
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych w placówce banku bez ograniczeń
Opłata za przelew wewnętrzny telefoniczny 0.00 PLN
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych telefonicznych bez ograniczeń
Opłata za przelew zewnętrzny internetowy 0.00 PLN Wszystkie przelewy internetowe w PLN są bezpłatne
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych internetowych bez ograniczeń
Opłata za przelew zewnętrzny w placówce banku 10.00 PLN 0 PLN (jeśli odbiorcą jest T-Mobile Polska SA)/10 PLN w pozostałych przypadkach
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych w placówce banku 0
Opłata za przelew zewnętrzny telefoniczny 5.00 PLN 0 PLN (jeśli odbiorcą jest T-Mobile Polska SA)/5 PLN w pozostałych przypadkach
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych telefonicznych 0
Opłata za wydanie karty debetowej 0.00 PLN
Opłata za wydanie dodatkowej karty debetowej 0.00 PLN
Opłata za użytkowanie karty debetowej 6.00 PLN Zwolnienie opłaty standardowej pod warunkiem dokonania przez klienta w danym miesiącu rozliczeniowym transakcji bezgotówkowych kartą na min. 200 zł (transakcje nie mogą zostać anulowane)
Opłata za użytkowanie dodatkowej karty debetowej 6.00 PLN Zwolnienie opłaty standardowej pod warunkiem dokonania przez klienta w danym miesiącu rozliczeniowym transakcji bezgotówkowych kartą na min. 200 zł (transakcje nie mogą zostać anulowane)
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu Banku 6.00 PLN 0 PLN za pierwsze trzy dokonane wypłaty w bankomatach krajowych i zagranicznych w danym miesiącu kalendarzowym, kolejne kosztują po 6 PLN
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu innego Banku 6.00 PLN 0 PLN za pierwsze trzy dokonane wypłaty w bankomatach krajowych i zagranicznych w danym miesiącu kalendarzowym, kolejne kosztują po 6 PLN
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu za granicą 6.00 PLN 0 PLN za pierwsze trzy dokonane wypłaty w danym miesiącu kalendarzowym
Opłata za zlecenie stałe wewnętrzne 0.00 PLN
Opłata za zlecenie stałe zewnętrzne 0.00 PLN
Opłata za wyciąg elektroniczny z rachunku 0.00 PLN
Opłata za wyciąg papierowy z rachunku 0.00 PLN
Liczba bezpłatnych bankomatów bez ograniczeń Tylko pierwsze trzy dokonane wypłaty w danym miesiącu kalendarzowym z dowolnego bankomatu są bezpłatne
Liczba oddziałów 26
Oferta promocyjna NIE
---
---