eKonto Plus

Załóż konto
Szczegóły oferty
Nazwa produktu eKonto Plus
Waluta PLN PLN
Koszt użytkowania 5.00 PLN
Odsetki po podatku 0.00 PLN
Oprocentowanie 0.00 % Środki zdeponowane na koncie są nieoprocentowane.
Debet na koncie 0.00 PLN Debet przyznawany jest w zależności od zdolności kredytowej.
Opłata za otwarcie rachunku 0.00 PLN
Opłata za prowadzenie 5.00 PLN Opłata nie jest pobierana w przypadku, gdy konto zostanie zasilone kwotą minimum 1 000 zł miesięcznie.
Dostęp do bankowości internetowej TAK
Zlecenia przez telefon TAK
Autoryzacja transakcji internetowych PIN w aplikacji mobilnej, SMS, lista haseł jednorazowych
Opłata autoryzacyjna transakcji 0.00 PLN
Liczba bezpłatnych autoryzacji bez ograniczeń
Opłata za przelew wewnętrzny internetowy 0.00 PLN
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych internetowych bez ograniczeń
Opłata za przelew wewnętrzny w placówce banku 0.00 PLN
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych w placówce banku bez ograniczeń
Opłata za przelew wewnętrzny telefoniczny 0.00 PLN
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych telefonicznych bez ograniczeń
Opłata za przelew zewnętrzny internetowy 0.00 PLN
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych internetowych bez ograniczeń
Opłata za przelew zewnętrzny w placówce banku 0.00 PLN
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych w placówce banku bez ograniczeń
Opłata za przelew zewnętrzny telefoniczny 0.00 PLN
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych telefonicznych bez ograniczeń
Opłata za wydanie karty debetowej 0.00 PLN
Opłata za wydanie dodatkowej karty debetowej 0.00 PLN
Opłata za użytkowanie karty debetowej 4.00 PLN Aby być zwolnionym z opłaty należy w ciągu miesiąca wykonać 5 transakcji bezgotówkowych kartą wydaną do rachunku.
Opłata za użytkowanie dodatkowej karty debetowej 2.00 PLN
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu Banku 0.00 PLN 0 PLN od wypłat od 100 PLN oraz 1,3 PLN od wypłat poniżej 100 PLN
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu innego Banku 0.00 PLN 0 PLN od wypłat od 100 PLN oraz 1,3 PLN od wypłat poniżej 100 PLN
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu za granicą 0.00 PLN
Opłata za zlecenie stałe wewnętrzne 0.00 PLN
Opłata za zlecenie stałe zewnętrzne 0.00 PLN
Opłata za wyciąg elektroniczny z rachunku 0.00 PLN
Opłata za wyciąg papierowy z rachunku 7.50 PLN
Liczba bezpłatnych bankomatów bez ograniczeń
Liczba oddziałów 130
Oferta promocyjna NIE
---
---