VIPKonto

Załóż konto
Szczegóły oferty
Nazwa produktu VIPKonto
Waluta PLN PLN
Koszt użytkowania 15.00 PLN
Odsetki po podatku 0.00 PLN
Oprocentowanie 0.00 % Brak oprocentowania na rachunku.
Debet na koncie 0.00 PLN Możliwość zaciągnięcia kredytu odnawialnego.
Opłata za otwarcie rachunku 0.00 PLN
Opłata za prowadzenie 15.00 PLN Opłata za prowadzenie konta wynosi 15 zł miesięcznie.

Opłata nie jest pobierana gdy w miesiącu poprzedzającym pobranie opłaty zostanie odnotowany wpływ w wysokości minimum 10 000 zł.
Dostęp do bankowości internetowej TAK Pełna obsługa rachunku przez internet.
Zlecenia przez telefon TAK
Autoryzacja transakcji internetowych SMS,LISTA HASEŁ,TOKEN Hasło jednorazowe otrzymywane przez SMS, lista haseł lub token.
Opłata autoryzacyjna transakcji 0.00 PLN Wysyłane SMS-y są bezpłatne, lista haseł 10 zł, token jednorazowo 120 zł.
Liczba bezpłatnych autoryzacji bez ograniczeń
Opłata za przelew wewnętrzny internetowy 0.00 PLN
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych internetowych bez ograniczeń
Opłata za przelew wewnętrzny w placówce banku 0.00 PLN
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych w placówce banku bez ograniczeń
Opłata za przelew wewnętrzny telefoniczny 0.00 PLN
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych telefonicznych bez ograniczeń
Opłata za przelew zewnętrzny internetowy 0.00 PLN
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych internetowych bez ograniczeń
Opłata za przelew zewnętrzny w placówce banku 0.00 PLN
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych w placówce banku bez ograniczeń
Opłata za przelew zewnętrzny telefoniczny 0.00 PLN
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych telefonicznych bez ograniczeń
Opłata za wydanie karty debetowej 0.00 PLN
Opłata za wydanie dodatkowej karty debetowej 0.00 PLN
Opłata za użytkowanie karty debetowej 0.00 PLN
Opłata za użytkowanie dodatkowej karty debetowej 0.00 PLN
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu Banku 0.00 PLN Wszystkie bankomaty w kraju i na świecie bez opłat.
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu innego Banku 0.00 PLN Wszystkie bankomaty w kraju i na świecie bez opłat.
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu za granicą 0.00 PLN Wszystkie bankomaty w kraju i na świecie bez opłat.
Opłata za zlecenie stałe wewnętrzne 0.00 PLN
Opłata za zlecenie stałe zewnętrzne 0.00 PLN
Opłata za wyciąg elektroniczny z rachunku 0.00 PLN
Opłata za wyciąg papierowy z rachunku 0.00 PLN Raz w miesiącu wyciąg wysyłany jest bezpłatnie, kolejne kopie 10 zł za sztukę.
Liczba bezpłatnych bankomatów 6200
Liczba oddziałów 41
Oferta promocyjna NIE
---
---