db Invest

Załóż konto
Szczegóły oferty
Nazwa produktu db Invest
Waluta PLN PLN
Koszt użytkowania 0.00 PLN
Odsetki po podatku 0.00 PLN
Oprocentowanie 0.00 % Podane oprocentowanie przedstawione w ujęciu rocznym.
Debet na koncie 0.00 PLN Klient ma możliwość uzyskania limitu kredytowego w koncie osobistym w wysokości do 50 tys. zł bez zabezpieczenia, a 100 tys. zł z zabezpieczeniem. Do kwoty 4100 zł brak konieczności dostarczania dokumentów dochodowych
Opłata za otwarcie rachunku 0.00 PLN
Opłata za prowadzenie 0.00 PLN
Dostęp do bankowości internetowej TAK Operacje dostępne przez Internet: przelewy, zlecenia stałe
Zlecenia przez telefon TAK Operacje dostępne przez telefon: przelewy, zlecenia stałe
Autoryzacja transakcji internetowych kody TAN, SMS
Opłata autoryzacyjna transakcji 0.00 PLN Autoryzacja za pomocą Haseł SMS bezpłatnie,

opłata za aktywację karty TAN wynosi 20 zł
Liczba bezpłatnych autoryzacji bez ograniczeń
Opłata za przelew wewnętrzny internetowy 0.00 PLN
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych internetowych bez ograniczeń
Opłata za przelew wewnętrzny w placówce banku 10.00 PLN
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych w placówce banku 0
Opłata za przelew wewnętrzny telefoniczny 3.00 PLN
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych telefonicznych 0
Opłata za przelew zewnętrzny internetowy 0.00 PLN
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych internetowych bez ograniczeń
Opłata za przelew zewnętrzny w placówce banku 10.00 PLN
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych w placówce banku 0
Opłata za przelew zewnętrzny telefoniczny 3.00 PLN
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych telefonicznych 0
Opłata za wydanie karty debetowej 0.00 PLN
Opłata za wydanie dodatkowej karty debetowej 0.00 PLN
Opłata za użytkowanie karty debetowej 10.00 PLN 0 lub 8 zł karta MasterCard Debit Standard,

0 lub 10 zł IQ World MasterCard

(w przypadku wykonania transakcji bezgotówkowych w ciągu miesiąca kalendarzowego na łączną kwotę min. 500 zł dla karty MasterCard Debit Standard oraz 700 zł dla karty IQ World MasterCard , Klient otrzymuje rabat w wysokości 8 zł dla karty MasterCard Debit Standard i 10 zł dla IQ World MasterCard)
Opłata za użytkowanie dodatkowej karty debetowej 0.00 PLN
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu Banku 0.00 PLN Bezpłatna wypłata gotówki ze wszystkich bankomatów na całym świecie
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu innego Banku 0.00 PLN Bezpłatna wypłata gotówki ze wszystkich bankomatów na całym świecie
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu za granicą 0.00 PLN Bezpłatna wypłata gotówki ze wszystkich bankomatów na całym świecie
Opłata za zlecenie stałe wewnętrzne 0.00 PLN
Opłata za zlecenie stałe zewnętrzne 0.00 PLN Podana opłata dotyczy zlecenia stałego realizowanego za pośrednictwem internetu/teleserwisu.

W przypadku zlecenia stałego realizowanego za pomocą oddziału banku opłata wynosi 1,5 PLN.
Opłata za wyciąg elektroniczny z rachunku 0.00 PLN
Opłata za wyciąg papierowy z rachunku 0.00 PLN Wyciągi miesięczne, drukowane po zakończeniu miesiąca, wysyłane pocztą są bezpłatne.

Opłaty za pozostałe wyciągi drukowane wynoszą:

- dzienne, drukowane po każdej zmianie salda, odbierane w Oddziale: 4 zł

- dzienne, drukowane po każdej zmianie salda, wysyłane pocztą: 3 zł

- miesięczne, drukowane po zakończeniu miesiąca, odbierane w Oddziale: 10 zł
Liczba bezpłatnych bankomatów bez ograniczeń Bezpłatna wypłata gotówki ze wszystkich bankomatów na całym świecie
Liczba oddziałów 113
Oferta promocyjna NIE
---
---