Konto Plus

Załóż konto
Szczegóły oferty
Nazwa produktu Konto Plus
Waluta PLN PLN
Koszt użytkowania 0.00 PLN
Odsetki po podatku 0.01 PLN
Oprocentowanie 0.01 % Podane oprocentowanie przedstawione jest w ujęciu rocznym
Debet na koncie 50 000.00 PLN Kredyt na start w wysokości 2 000 zł - 3 600 zł. Maksymalna wartość kredytu w koncie wynosi 50 000 zł.
Opłata za otwarcie rachunku 0.00 PLN
Opłata za prowadzenie 0.00 PLN Brak opłaty za prowadzenie rachunku.
Dostęp do bankowości internetowej TAK Poprzez bankowość internetową można wykonać wszystkie podstawowe operacje, m.in.: przelewy, zlecenia, polecenia wypłaty, doładowanie telefonu, aktywowanie, wygenerowanie haseł, odblokowanie, zablokowanie.
Zlecenia przez telefon TAK Przez telefon można wykonać wszystkie podstawowe operacje, m.in.: przelewy, zlecenia, polecenia wypłaty, doładowanie telefonu, aktywowanie, wygenerowanie haseł, odblokowanie, zablokowanie.
Autoryzacja transakcji internetowych SMS
Opłata autoryzacyjna transakcji 0.00 PLN
Liczba bezpłatnych autoryzacji bez ograniczeń
Opłata za przelew wewnętrzny internetowy 0.00 PLN
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych internetowych bez ograniczeń
Opłata za przelew wewnętrzny w placówce banku 1.00 PLN Przelewy na rachunek kredytowy, rachunek konta oszczędnościowego oraz lokaty bezpłatnie.

Przelewy na rachunek ROR - 1 zł
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych w placówce banku 0
Opłata za przelew wewnętrzny telefoniczny 2.00 PLN Każdorazowy przelew płatny 2 zł.
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych telefonicznych 0
Opłata za przelew zewnętrzny internetowy 0.00 PLN Darmowe przelewy przez internet
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych internetowych bez ograniczeń
Opłata za przelew zewnętrzny w placówce banku 7.00 PLN Koszt pozostałych przelewów wynosi 7 PLN.
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych w placówce banku 0
Opłata za przelew zewnętrzny telefoniczny 4.00 PLN
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych telefonicznych 0
Opłata za wydanie karty debetowej 0.00 PLN
Opłata za wydanie dodatkowej karty debetowej 0.00 PLN
Opłata za użytkowanie karty debetowej 9.00 PLN Opłata nie jest pobierana jeżeli w bieżącym miesiącu rozliczeniowym dokonane zostały transakcje bezgotówkowe na kwotę min. 500 zł.
Opłata za użytkowanie dodatkowej karty debetowej 9.00 PLN Opłata nie jest pobierana jeżeli w bieżącym miesiącu rozliczeniowym dokonane zostały transakcje bezgotówkowe na kwotę min. 500 zł.
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu Banku 0.00 PLN W bankomatach Plus Banku i sieci Euronet opłata nie jest pobierana.
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu innego Banku 0.00 PLN Darmowe wypłaty z obcych bankomatów.
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu za granicą 10.00 PLN Opłata za wypłatę gotówki z bankomatów zagranicą wynosi 3% min. 10 zł.
Opłata za zlecenie stałe wewnętrzne 0.00 PLN
Opłata za zlecenie stałe zewnętrzne 0.00 PLN
Opłata za wyciąg elektroniczny z rachunku 0.00 PLN
Opłata za wyciąg papierowy z rachunku 0.00 PLN
Liczba bezpłatnych bankomatów bez ograniczeń Wszystkie krajowe bankomaty
Liczba oddziałów 96
Oferta promocyjna NIE
---
---