Konto Osobiste Aktywne

Załóż konto
Szczegóły oferty
Nazwa produktu Konto Osobiste Aktywne
Waluta PLN PLN
Koszt użytkowania 0.00 PLN
Odsetki po podatku 0.00 PLN
Oprocentowanie 0.00 % Podane oprocentowanie przedstawione w ujęciu rocznym.
Debet na koncie 100 000.00 PLN Maksymalny debet: do 100 000 PLN.
Opłata za otwarcie rachunku 0.00 PLN
Opłata za prowadzenie 0.00 PLN Brak opłat za prowadzenie rachunku.
Dostęp do bankowości internetowej TAK Przez Internet możliwe jest:

- sprawdzenie historii transakcji na rachunku,

- sprawdzenie dostępnego salda,

- wykonanie przelewu wewnętrznego z/na rachunek, przelewu zewnętrznego, przelewu do odbiorcy zdefiniowanego, przelewu do ZUS, przelewu do US, przelewu zagranicznego,

- zdefiniowanie odbiorcy z rachunkiem źródłowym, zdefiniowanie zlecenia stałego z rachunku,
- spłata karty kredytowej,

- założenie depozytu z rachunku,

- wykonanie przelewu odsetek z depozytu na rachunek, przelewu kapitału z depozytu na rachunek,

- zakup jednostek uczestnictwa TFI z rachunku, przelew środków z umorzenia jednostek uczestnictwa TFI na rachunek.
Zlecenia przez telefon TAK Przez telefon możliwe jest:

- sprawdzenie historii transakcji na rachunku,

- sprawdzenie dostępnego salda,

- wykonanie przelewu wewnętrznego z/na rachunek, przelewu zewnętrznego,

- spłata karty kredytowej,

- założenie depozytu z rachunku,

- wykonanie przelewu odsetek z depozytu na rachunek, przelewu kapitału z depozytu na rachunek.
Autoryzacja transakcji internetowych Lista haseł, sms
Opłata autoryzacyjna transakcji 0.00 PLN Bez opłat.
Liczba bezpłatnych autoryzacji bez ograniczeń
Opłata za przelew wewnętrzny internetowy 0.00 PLN Darmowe przelewy przez Internet.
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych internetowych bez ograniczeń
Opłata za przelew wewnętrzny w placówce banku 10.00 PLN Opłata za każdorazowy przelew wewnętrzny w placówce banku wynosi 10 PLN.
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych w placówce banku 0
Opłata za przelew wewnętrzny telefoniczny 5.00 PLN Opłata za każdorazowy przelew wewnętrzny przez telefon wynosi 5 PLN.
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych telefonicznych 0
Opłata za przelew zewnętrzny internetowy 0.00 PLN Darmowe przelewy przez Internet.
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych internetowych bez ograniczeń
Opłata za przelew zewnętrzny w placówce banku 10.00 PLN Opłata za każdorazowy przelew zewnętrzny w placówce banku wynosi 10 PLN.
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych w placówce banku 0
Opłata za przelew zewnętrzny telefoniczny 5.00 PLN Opłata za każdorazowy przelew zewnętrzny przez telefon wynosi 2 PLN.
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych telefonicznych 0
Opłata za wydanie karty debetowej 0.00 PLN
Opłata za wydanie dodatkowej karty debetowej 0.00 PLN
Opłata za użytkowanie karty debetowej 6.00 PLN Brak opłaty w przypadku zaksięgowania w danym miesiącu min. 8 transakcji bezgotówkowych. W przeciwnym przypadku 6,00 PLN.
Opłata za użytkowanie dodatkowej karty debetowej 6.00 PLN Brak opłaty w przypadku zaksięgowania w danym miesiącu min. 8 transakcji bezgotówkowych. W przeciwnym przypadku 6,00 PLN.
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu Banku 0.00 PLN Bezpłatne wypłaty z bankomatów własnych banku oraz sieci Euronet.
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu innego Banku 8.00 PLN Opłata za wypłatę gotówki z bankomatów innych banków wynosi 8 zł.
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu za granicą 8.00 PLN Prowizja za wypłatę z bankomatu za granicą wynosi 3% min 8 PLN.
Opłata za zlecenie stałe wewnętrzne 0.00 PLN Brak opłat za zlecenia stałe.
Opłata za zlecenie stałe zewnętrzne 0.00 PLN Brak opłat za zlecenia stałe.
Opłata za wyciąg elektroniczny z rachunku 0.00 PLN
Opłata za wyciąg papierowy z rachunku 0.00 PLN Bank nie pobiera opłaty za wyciąg drukowany jeżeli Klient nie posiada bankowości internetowej R-online.
Liczba bezpłatnych bankomatów 5000 Bezpłatne wypłaty z bankomatów własnych banku oraz sieci Euronet.
Liczba oddziałów 227
Oferta promocyjna NIE
---
---