PKO Konto Dziecka

Załóż konto
Szczegóły oferty
Nazwa produktu PKO Konto Dziecka
Waluta PLN PLN
Koszt użytkowania 0.00 PLN
Odsetki po podatku 0.40 PLN
Oprocentowanie 0.30 % Oprocentowanie w skali roku
Debet na koncie 0.00 PLN Brak usługi
Opłata za otwarcie rachunku 0.00 PLN
Opłata za prowadzenie 0.00 PLN
Dostęp do bankowości internetowej TAK
Zlecenia przez telefon TAK
Autoryzacja transakcji internetowych SMS
Opłata autoryzacyjna transakcji 0.00 PLN
Liczba bezpłatnych autoryzacji bez ograniczeń
Opłata za przelew wewnętrzny internetowy 0.00 PLN Wszystkie przelewy internetowe w PLN są bezpłatne
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych internetowych bez ograniczeń
Opłata za przelew wewnętrzny w placówce banku 0.00 PLN
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych w placówce banku bez ograniczeń
Opłata za przelew wewnętrzny telefoniczny 0.00 PLN
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych telefonicznych bez ograniczeń
Opłata za przelew zewnętrzny internetowy 0.00 PLN Wszystkie przelewy internetowe w PLN są bezpłatne
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych internetowych bez ograniczeń
Opłata za przelew zewnętrzny w placówce banku 0.00 PLN
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych w placówce banku bez ograniczeń
Opłata za przelew zewnętrzny telefoniczny 0.00 PLN
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych telefonicznych bez ograniczeń
Opłata za wydanie karty debetowej 0.00 PLN
Opłata za wydanie dodatkowej karty debetowej 0.00 PLN
Opłata za użytkowanie karty debetowej 0.00 PLN Brak możliwości wydania karty do rachunku
Opłata za użytkowanie dodatkowej karty debetowej 0.00 PLN Brak możliwości wydania karty do rachunku.
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu Banku 0.00 PLN Brak możliwości wypłaty gotówki z bankomatu
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu innego Banku 0.00 PLN Brak możliwości wypłaty gotówki z bankomatu
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu za granicą 0.00 PLN Brak możliwości wypłaty gotówki z bankomatu
Opłata za zlecenie stałe wewnętrzne 0.00 PLN
Opłata za zlecenie stałe zewnętrzne 0.00 PLN
Opłata za wyciąg elektroniczny z rachunku 0.00 PLN
Opłata za wyciąg papierowy z rachunku 0.00 PLN
Liczba bezpłatnych bankomatów 0 Do rachunku PKO Konto Dziecka nie wydawana jest karta, brak możliwości wypłaty gotówki z bankomatów.
Liczba oddziałów 1101
Oferta promocyjna NIE
---
---