db Smart

Załóż konto
Szczegóły oferty
Nazwa produktu db Smart
Waluta PLN PLN
Koszt użytkowania 0.00 PLN
Odsetki po podatku 0.00 PLN
Oprocentowanie 0.00 % Podane oprocentowanie przedstawione w ujęciu rocznym.
Debet na koncie 0.00 PLN IQ World MasterCard lub MasterCard Debit Standard
Opłata za otwarcie rachunku 0.00 PLN
Opłata za prowadzenie 0.00 PLN
Dostęp do bankowości internetowej TAK Operacje dostępne przez Internet: przelewy, zlecenia stałe
Zlecenia przez telefon TAK Operacje dostępne przez telefon: przelewy, zlecenia stałe
Autoryzacja transakcji internetowych kody TAN, SMS
Opłata autoryzacyjna transakcji 0.00 PLN Autoryzacja za pomocą Haseł SMS bezpłatnie,

opłata za aktywację karty TAN wynosi 20 zł
Liczba bezpłatnych autoryzacji bez ograniczeń
Opłata za przelew wewnętrzny internetowy 0.00 PLN
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych internetowych bez ograniczeń
Opłata za przelew wewnętrzny w placówce banku 10.00 PLN
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych w placówce banku 0
Opłata za przelew wewnętrzny telefoniczny 3.00 PLN
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych telefonicznych 0
Opłata za przelew zewnętrzny internetowy 0.00 PLN
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych internetowych bez ograniczeń
Opłata za przelew zewnętrzny w placówce banku 10.00 PLN
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych w placówce banku 0
Opłata za przelew zewnętrzny telefoniczny 3.00 PLN
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych telefonicznych 0
Opłata za wydanie karty debetowej 0.00 PLN
Opłata za wydanie dodatkowej karty debetowej 0.00 PLN
Opłata za użytkowanie karty debetowej 0.00 PLN Brak opłat za użytkowanie karty.
Opłata za użytkowanie dodatkowej karty debetowej 0.00 PLN
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu Banku 0.00 PLN Bezpłatna wypłata gotówki w bankomatach sieci Euronet
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu innego Banku 0.00 PLN 0 zł Mastercard Debit Standard / 2% min. 8 zł IQ World
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu za granicą 0.00 PLN 0 zł Mastercard Debit Standard / 2% min. 8 zł IQ World
Opłata za zlecenie stałe wewnętrzne 0.00 PLN
Opłata za zlecenie stałe zewnętrzne 0.00 PLN Podana opłata dotyczy zlecenia stałego realizowanego za pośrednictwem internetu/teleserwisu.

W przypadku zlecenia stałego realizowanego za pomocą oddziału banku opłata wynosi 1,50 PLN.
Opłata za wyciąg elektroniczny z rachunku 0.00 PLN
Opłata za wyciąg papierowy z rachunku 0.00 PLN Wyciągi miesięczne, drukowane po zakończeniu miesiąca, wysyłane pocztą są bezpłatne.

Opłaty za pozostałe wyciągi drukowane wynoszą:

- dzienne, drukowane po każdej zmianie salda, odbierane w Oddziale: 4 zł
- dzienne, drukowane po każdej zmianie salda, wysyłane pocztą: 3 zł
- miesięczne, drukowane po zakończeniu miesiąca, odbierane w Oddziale: 10 zł
Liczba bezpłatnych bankomatów 7500 Sieć EURONET (bank nie posiada własnych bankomatów)
Liczba oddziałów 113
Oferta promocyjna NIE
---
---