PKO Konto dla Młodych

Załóż konto
Szczegóły oferty
Nazwa produktu PKO Konto dla Młodych
Waluta PLN PLN
Koszt użytkowania 0.00 PLN
Odsetki po podatku 0.00 PLN
Oprocentowanie 0.00 % Oprocentowanie podano w ujęciu rocznym.
Debet na koncie 120 000.00 PLN Maksymalna wysokość debetu to 1000 zł albo kredytu odnawialnego nawet do 120 000 zł.
Opłata za otwarcie rachunku 0.00 PLN
Opłata za prowadzenie 0.00 PLN
Dostęp do bankowości internetowej TAK
Zlecenia przez telefon TAK
Autoryzacja transakcji internetowych Karta kodów jednorazowych, SMS
Opłata autoryzacyjna transakcji 0.00 PLN 0 zł kody SMS

0,29 zł karta kodów (każdorazowo)
Liczba bezpłatnych autoryzacji bez ograniczeń
Opłata za przelew wewnętrzny internetowy 0.00 PLN Bezpłatne przelewy wewnętrzne przez internet.
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych internetowych bez ograniczeń
Opłata za przelew wewnętrzny w placówce banku 5.99 PLN Przelew między rachunkami jednego klienta- bezpłatnie

Przelew wewnętrzny na konto innej osoby - 5,99 PLN.
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych w placówce banku 0
Opłata za przelew wewnętrzny telefoniczny 2.99 PLN Przelew między rachunkami jednego klienta- bezpłatnie

Przelew wewnętrzny na konto innej osoby - 2,99 PLN.
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych telefonicznych 0
Opłata za przelew zewnętrzny internetowy 0.00 PLN Bezpłatne przelewy zewnętrzne przez internet.
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych internetowych bez ograniczeń
Opłata za przelew zewnętrzny w placówce banku 8.00 PLN Każdy przelew zewnętrzny wykonany w placówce banku płatny w kwocie 8 PLN.
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych w placówce banku 0
Opłata za przelew zewnętrzny telefoniczny 2.99 PLN Każdy przelew zewnętrzny wykonany przez telefon płatny w kwocie 2,99 PLN.
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych telefonicznych 0
Opłata za wydanie karty debetowej 0.00 PLN
Opłata za wydanie dodatkowej karty debetowej 0.00 PLN
Opłata za użytkowanie karty debetowej 5.00 PLN 0zł - gdy dokonano min. 5 transakcji bezgotówkowych

1zł - gdy dokonano 4 transakcji bezgotówkowych

2zł - gdy dokonano 3 transakcje bezgotówkowe

3zł - gdy dokonano 2 transakcje bezgotówkowe

4zł - gdy dokonano 1 transakcję bezgotówkową

5zł - gdy nie dokonano transakcji bezgotówkowych Dotyczy transakcji bezgotówkowych rozliczonych w okresie, za który pobierana jest miesięczna opłata za kartę.
Opłata za użytkowanie dodatkowej karty debetowej 0.00 PLN
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu Banku 0.00 PLN
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu innego Banku 0.00 PLN Bank nie pobiera opłat za wypłaty z bankomatów innych banków.
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu za granicą 0.00 PLN Bank nie pobiera opłat za wypłaty z bankomatów za granicą.
Opłata za zlecenie stałe wewnętrzne 0.00 PLN
Opłata za zlecenie stałe zewnętrzne 0.00 PLN
Opłata za wyciąg elektroniczny z rachunku 0.00 PLN
Opłata za wyciąg papierowy z rachunku 6.00 PLN
Liczba bezpłatnych bankomatów bez ograniczeń Bezpłatne wypłaty z bankomatów w Polsce i za granicą.
Liczba oddziałów 1192
Oferta promocyjna NIE
---
---