Konto za Zero

Załóż konto
Szczegóły oferty
Nazwa produktu Konto za Zero
Waluta PLN PLN
Koszt użytkowania 6.90 PLN
Odsetki po podatku 0.00 PLN
Oprocentowanie 0.00 % Oprocentowanie podano w ujęciu rocznym.
Debet na koncie 1 000.00 PLN Dopuszczalne saldo debetowe do 1000 zł do 30 dni bez odsetek. Możliwość ponownego wykorzystania po spłacie. Opłata za skorzystanie ze środków tylko 5 zł miesięcznie. Oprócz debetu klient może starać się o uzyskanie kredytu odnawialnego.

Maksymalna wysokość kredytu 100 tys. PLN.

Możliwość otrzymania kredytu odnawialnego już w dniu otwarcia konta - wystarczy oświadczenie o uzyskanych dochodach.
Opłata za otwarcie rachunku 0.00 PLN
Opłata za prowadzenie 6.90 PLN Opłata nie jest pobierana w przypadku posiadaczy karty debetowej, w przeciwnym razie 6,90 zł/mies.
Dostęp do bankowości internetowej TAK Dostęp do bankowości internetowej dzięki usłudze iPKO. iPKO umożliwia:

- dostęp do informacji o saldzie i historii rachunku,

- dokonywanie przelewów bieżących oraz z datą przyszłą,

- zakładanie zleceń stałych,

- zakładanie i obsługę lokat,

- złożenie wniosku o udzielenie kredytu,

- dostęp do informacji o karcie kredytowej i spłatę zadłużenia,

- zakup jednostek funduszy inwestycyjnych,

- doładowanie telefonu komórkowego na kartę,

- dokonywanie płatności internetowych poprzez "Płacę z iPKO",

- wykupienie szerokiego pakietu ubezpieczeń,

- dostęp do rachunku w Bankowym Otwartym Funduszu Emerytalnym,

- zastrzeżenie dokumentu tożsamości,

- rejestracja wniosku o usługę Invoobill,

- możliwość zmiany wizerunku karty debetowej,

- nadawanie PIN do karty.
Zlecenia przez telefon TAK Zlecenia przez telefon umożliwiają:

- zakładanie i obsługę lokat,

- zakładanie zleceń stałych,

- złożenie wniosku o udzielenie kredytu,

- zastrzeżenie dokumentu tożsamości,

- dostęp do informacji o karcie kredytowej i spłatę zadłużenia.
Autoryzacja transakcji internetowych Karta kodów jednorazowych, SMS
Opłata autoryzacyjna transakcji 0.00 PLN 0 zł kody SMS

0,29 zł karta kodów (każdorazowo)
Liczba bezpłatnych autoryzacji bez ograniczeń
Opłata za przelew wewnętrzny internetowy 0.00 PLN
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych internetowych bez ograniczeń
Opłata za przelew wewnętrzny w placówce banku 5.99 PLN Przelew między rachunkami jednego klienta- bezpłatnie.

Przelew wewnętrzny na konto innej osoby- 5,99 PLN.

Opłaty nie pobiera się w przypadku przekazania środków na:

a)PKO Konto Dziecka i posiadania dostępu do usług bankowości elektronicznej do rachunków PKO Konto Dziecka,

b)rachunek Karty PKO Junior tego samego Posiadacza,

c)rachunek Pierwsze Konto Oszczędnościowe dziecka z rachunku oszczędnościowo- rozliczeniowego rodzica.
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych w placówce banku bez ograniczeń
Opłata za przelew wewnętrzny telefoniczny 2.99 PLN Przelew między rachunkami jednego klienta- bezpłatnie.

Przelew wewnętrzny na konto innej osoby- 2,99 PLN.

Opłaty nie pobiera się w przypadku przekazania środków na:

a)PKO Konto Dziecka i posiadania dostępu do usług bankowości elektronicznej do rachunków PKO Konto Dziecka,

b)rachunek Karty PKO Junior tego samego Posiadacza,

c)rachunek Pierwsze Konto Oszczędnościowe dziecka z rachunku oszczędnościowo- rozliczeniowego rodzica.
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych telefonicznych bez ograniczeń
Opłata za przelew zewnętrzny internetowy 0.00 PLN
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych internetowych bez ograniczeń
Opłata za przelew zewnętrzny w placówce banku 5.99 PLN
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych w placówce banku 0
Opłata za przelew zewnętrzny telefoniczny 2.99 PLN
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych telefonicznych 0
Opłata za wydanie karty debetowej 0.00 PLN
Opłata za wydanie dodatkowej karty debetowej 0.00 PLN
Opłata za użytkowanie karty debetowej 6.90 PLN Opłata za użytkowanie karty miesięcznie wynosi 6,90 zł,jeśli dokonano w miesiącu rozliczeniowym operacji bezgotówkowych na kwotę niższą niż 300 zł kartą debetową wydaną do rachunku.

Opłata wyniesie 0,00 zł, gdy dokonano w miesiącu rozliczeniowy operacji bezgotówkowych na kwotę min. 300 zł kartą debetową wydaną do rachunku.
Opłata za użytkowanie dodatkowej karty debetowej 6.90 PLN Dla drugiego posiadacza opłata za użytkowanie karty miesięcznie wynosi 6,90 zł,jeśli dokonano w miesiącu rozliczeniowym operacji bezgotówkowych na kwotę niższą niż 300 zł kartą debetową wydaną do rachunku.

Opłata wyniesie 0,00 zł, gdy dokonano w miesiącu rozliczeniowy operacji bezgotówkowych na kwotę min. 300 zł kartą debetową wydaną do rachunku.
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu Banku 0.00 PLN
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu innego Banku 5.00 PLN Prowizja wynosi 3% nie mniej niż 5 zł.

Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu za granicą 10.00 PLN Prowizja wynosi 3% nie mniej niż 10 zł.
Opłata za zlecenie stałe wewnętrzne 0.00 PLN 0 zł za zlecenie stałe
Opłata za zlecenie stałe zewnętrzne 0.00 PLN 0 zł za zlecenie stałe zewnętrzne
Opłata za wyciąg elektroniczny z rachunku 0.00 PLN
Opłata za wyciąg papierowy z rachunku 0.00 PLN
Liczba bezpłatnych bankomatów 3100 Ponad 3100 bankomatów PKO Banku Polskiego.
Liczba oddziałów 1200 około 1200 oddziałów i 800 agencji
Oferta promocyjna NIE
---
---