PKO Konto za Zero

Załóż konto
Szczegóły oferty
Nazwa produktu PKO Konto za Zero
Waluta PLN PLN
Koszt użytkowania 8.00 PLN
Odsetki po podatku 0.00 PLN
Oprocentowanie 0.00 % Oprocentowanie podano w ujęciu rocznym.
Debet na koncie 150 000.00 PLN Saldo debetowe - do 1 tys. zł.Limit kredytowy w koncie - do 150 tys. zł
Opłata za otwarcie rachunku 0.00 PLN
Opłata za prowadzenie 8.00 PLN Opłata nie jest pobierana w przypadku posiadaczy karty debetowej, w przeciwnym razie 8 zł/mies.
Dostęp do bankowości internetowej TAK
Zlecenia przez telefon TAK
Autoryzacja transakcji internetowych Karta kodów jednorazowych, SMS
Opłata autoryzacyjna transakcji 0.00 PLN 0 zł kody SMS

0,29 zł karta kodów (każdorazowo)
Liczba bezpłatnych autoryzacji bez ograniczeń
Opłata za przelew wewnętrzny internetowy 0.00 PLN
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych internetowych bez ograniczeń
Opłata za przelew wewnętrzny w placówce banku 5.99 PLN 0 zł - na rachunek posiadacza konta

5,99 zł na inne rachunki
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych w placówce banku 0
Opłata za przelew wewnętrzny telefoniczny 5.99 PLN 0 zł - na rachunek posiadacza konta

5,99 zł na inne rachunki
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych telefonicznych 0
Opłata za przelew zewnętrzny internetowy 0.00 PLN
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych internetowych bez ograniczeń
Opłata za przelew zewnętrzny w placówce banku 5.99 PLN
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych w placówce banku 0
Opłata za przelew zewnętrzny telefoniczny 5.99 PLN
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych telefonicznych 0
Opłata za wydanie karty debetowej 0.00 PLN
Opłata za wydanie dodatkowej karty debetowej 0.00 PLN
Opłata za użytkowanie karty debetowej 8.00 PLN 0,00 - gdy dokonano transakcji bezgotówkowych
(z wyjątkiem przelewów)
na kwotę min. 300 zł kartą debetową wydaną do rachunku lub przy użyciu BLIK,
8,00 – w pozostałych przypadkach
Opłata za użytkowanie dodatkowej karty debetowej 8.00 PLN 0 - gdy dokonano operacji bezgotówkowych na kwotę min. 300 zł kartą debetową wydaną do rachunku,
8,00 zł – w pozostałych przypadkach
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu Banku 0.00 PLN
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu innego Banku 5.00 PLN Prowizja wynosi 3% nie mniej niż 5 zł.

Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu za granicą 10.00 PLN Prowizja wynosi 3% nie mniej niż 10 zł.
Opłata za zlecenie stałe wewnętrzne 0.00 PLN 0 zł za zlecenie stałe
Opłata za zlecenie stałe zewnętrzne 0.00 PLN 0 zł za zlecenie stałe zewnętrzne
Opłata za wyciąg elektroniczny z rachunku 0.00 PLN
Opłata za wyciąg papierowy z rachunku 6.00 PLN
Liczba bezpłatnych bankomatów 3146
Liczba oddziałów 1163
Oferta promocyjna NIE
---
---