PKO Konto za Zero

Załóż konto
Szczegóły oferty
Nazwa produktu PKO Konto za Zero
Waluta PLN PLN
Koszt użytkowania 8.00 PLN
Odsetki po podatku 0.00 PLN
Oprocentowanie 0.00 %
Debet na koncie 100 000.00 PLN
Opłata za otwarcie rachunku 0.00 PLN
Opłata za prowadzenie 8.00 PLN Opłata standardowa za konto nie jest pobierana w przypadku posiadaczy karty debetowej, w przeciwnym razie wynosi 8 zł/mies.
Dostęp do bankowości internetowej TAK
Zlecenia przez telefon TAK
Autoryzacja transakcji internetowych SMS
Opłata autoryzacyjna transakcji 0.00 PLN
Liczba bezpłatnych autoryzacji bez ograniczeń
Opłata za przelew wewnętrzny internetowy 0.00 PLN Wszystkie przelewy internetowe w PLN są bezpłatne
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych internetowych bez ograniczeń
Opłata za przelew wewnętrzny w placówce banku 5.99 PLN 0 zł - na rachunek posiadacza konta

5,99 zł na inne rachunki
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych w placówce banku 0
Opłata za przelew wewnętrzny telefoniczny 5.99 PLN 0 zł - na rachunek posiadacza konta

5,99 zł na inne rachunki
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych telefonicznych 0
Opłata za przelew zewnętrzny internetowy 0.00 PLN Wszystkie przelewy internetowe w PLN są bezpłatne
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych internetowych bez ograniczeń
Opłata za przelew zewnętrzny w placówce banku 5.99 PLN
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych w placówce banku 0
Opłata za przelew zewnętrzny telefoniczny 5.99 PLN
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych telefonicznych 0
Opłata za wydanie karty debetowej 0.00 PLN
Opłata za wydanie dodatkowej karty debetowej 0.00 PLN
Opłata za użytkowanie karty debetowej 8.00 PLN - 0,00 zł - gdy dokonano transakcji bezgotówkowych (z wyjątkiem przelewów)na kwotę min. 300 zł kartą debetową wydaną do rachunku lub przy użyciu BLIK;

- 8,00 zł - w pozostałych przypadkach
Opłata za użytkowanie dodatkowej karty debetowej 8.00 PLN - 0,00 zł - gdy dokonano transakcji bezgotówkowych (z wyjątkiem przelewów)na kwotę min. 300 zł kartą debetową wydaną do rachunku lub przy użyciu BLIK;

- 8,00 zł - w pozostałych przypadkach
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu Banku 0.00 PLN
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu innego Banku 5.00 PLN Prowizja wynosi 3% nie mniej niż 5 zł
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu za granicą 5.00 PLN Prowizja wynosi 3% nie mniej niż 5 zł
Opłata za zlecenie stałe wewnętrzne 0.00 PLN
Opłata za zlecenie stałe zewnętrzne 0.00 PLN
Opłata za wyciąg elektroniczny z rachunku 0.00 PLN
Opłata za wyciąg papierowy z rachunku 0.00 PLN
Liczba bezpłatnych bankomatów 3089
Liczba oddziałów 1121
Oferta promocyjna NIE
---
---