Konto Osobiste Premium

Załóż konto
Szczegóły oferty
Nazwa produktu Konto Osobiste Premium
Waluta PLN PLN
Koszt użytkowania 49.00 PLN
Odsetki po podatku 0.00 PLN
Oprocentowanie 0.00 % Rachunek nieoprocentowany.
Debet na koncie 100 000.00 PLN Maksymalny debet: do 100 000 PLN.
Opłata za otwarcie rachunku 0.00 PLN
Opłata za prowadzenie 49.00 PLN Opłata wynosi 0,00 PLN gdy:

- średnia wartość ulokowanych środków na produktach depozytowych oraz produktach inwestycyjnych w Raiffeisen Bank Polska S.A. wynosi min. 200 000 PLN

lub

- suma wpływów na Konto Osobiste Klienta wynosi min. 10 000 PLN.


W przeciwnym wypadku pobierana jest opłata w wysokości 49 PLN.
Dostęp do bankowości internetowej TAK Przez Internet możliwe jest:

- sprawdzenie historii transakcji na rachunku,

- sprawdzenie dostępnego salda,

- wykonanie przelewu wewnętrznego z/na rachunek, przelewu zewnętrznego, przelewu do odbiorcy zdefiniowanego, przelewu do ZUS, przelewu do US, przelewu zagranicznego,

- zdefiniowanie odbiorcy z rachunkiem źródłowym, zdefiniowanie zlecenia stałego z rachunku,
- spłata karty kredytowej,

- założenie depozytu z rachunku,

- wykonanie przelewu odsetek z depozytu na rachunek, przelewu kapitału z depozytu na rachunek,

- zakup jednostek uczestnictwa TFI z rachunku, przelew środków z umorzenia jednostek uczestnictwa TFI na rachunek.
Zlecenia przez telefon TAK Przez telefon możliwe jest:

- sprawdzenie historii transakcji na rachunku,

- sprawdzenie dostępnego salda,

- wykonanie przelewu wewnętrznego z/na rachunek, przelewu zewnętrznego,

- spłata karty kredytowej,

- założenie depozytu z rachunku,

- wykonanie przelewu odsetek z depozytu na rachunek, przelewu kapitału z depozytu na rachunek.
Autoryzacja transakcji internetowych Lista haseł, sms
Opłata autoryzacyjna transakcji 0.00 PLN Bez opłat.
Liczba bezpłatnych autoryzacji bez ograniczeń
Opłata za przelew wewnętrzny internetowy 0.00 PLN Darmowe przelewy przez Internet.
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych internetowych bez ograniczeń
Opłata za przelew wewnętrzny w placówce banku 0.00 PLN Darmowe przelewy w placówce banku.
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych w placówce banku bez ograniczeń
Opłata za przelew wewnętrzny telefoniczny 0.00 PLN Darmowe przelewy przez telefon.
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych telefonicznych bez ograniczeń
Opłata za przelew zewnętrzny internetowy 0.00 PLN Darmowe przelewy przez Internet.
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych internetowych bez ograniczeń
Opłata za przelew zewnętrzny w placówce banku 5.00 PLN Jeden darmowy przelew zewnętrzny w palcówce banku. Każdy następny przelew zewnętrzny wykonany w placówce banku wynosi 5 PLN.
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych w placówce banku 1
Opłata za przelew zewnętrzny telefoniczny 0.00 PLN Darmowe przelewy przez telefon.
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych telefonicznych bez ograniczeń
Opłata za wydanie karty debetowej 0.00 PLN
Opłata za wydanie dodatkowej karty debetowej 0.00 PLN
Opłata za użytkowanie karty debetowej 3.00 PLN Opłata za użytkowanie karty wynosi 3 zł.
Opłata za użytkowanie dodatkowej karty debetowej 3.00 PLN Opłata za użytkowanie karty wynosi 3 zł.
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu Banku 0.00 PLN Darmowe wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce i na świecie.
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu innego Banku 0.00 PLN Darmowe wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce i na świecie.
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu za granicą 0.00 PLN Darmowe wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce i na świecie.
Opłata za zlecenie stałe wewnętrzne 0.00 PLN Brak opłat za zlecenia stałe.
Opłata za zlecenie stałe zewnętrzne 0.00 PLN Brak opłat za zlecenia stałe.
Opłata za wyciąg elektroniczny z rachunku 0.00 PLN
Opłata za wyciąg papierowy z rachunku 0.00 PLN Bank nie pobiera opłaty za wyciąg drukowany jeżeli Klient nie posiada bankowości internetowej R-online.
Liczba bezpłatnych bankomatów bez ograniczeń Darmowe wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce i na świecie.
Liczba oddziałów 227
Oferta promocyjna NIE
---
---