Konto Lider

Załóż konto
Szczegóły oferty
Nazwa produktu Konto Lider
Waluta PLN PLN
Koszt użytkowania 7.00 PLN
Odsetki po podatku 0.01 PLN
Oprocentowanie 0.01 % Podane oprocentowanie przedstawiono w ujęciu rocznym.
Debet na koncie 50 000.00 PLN Możliwość uruchomienia limitu kredytowego w koncie na podstawie regularnych wpływów (z tyt. wynagrodzenia/emerytury/renty itp.). Max kwota limitu 50 000 PLN
Opłata za otwarcie rachunku 0.00 PLN
Opłata za prowadzenie 7.00 PLN Opłata nie jest pobierana, jeżeli w bieżącym miesiącu rozliczeniowym wartość rozliczonych transakcji bezgotówkowych wykonanych kartami debetowymi/naklejkami zbliżeniowymi wydanymi do rachunku wyniosła min. 500 PLN, lub kwota wpływów na konto wyniosła min. 1900 PLN
Dostęp do bankowości internetowej TAK Poprzez bankowość internetową można wykonać wszystkie podstawowe operacje, m.in.: przelewy, zlecenia, polecenia wypłaty, doładowanie telefonu, aktywowanie, wygenerowanie haseł, odblokowanie, zablokowanie.
Zlecenia przez telefon TAK Przez telefon można wykonać wszystkie podstawowe operacje, m.in.: przelewy, zlecenia, polecenia wypłaty, doładowanie telefonu, aktywowanie, wygenerowanie haseł, odblokowanie, zablokowanie.
Autoryzacja transakcji internetowych SMS SMS
Opłata autoryzacyjna transakcji 0.00 PLN
Liczba bezpłatnych autoryzacji bez ograniczeń
Opłata za przelew wewnętrzny internetowy 0.00 PLN
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych internetowych bez ograniczeń
Opłata za przelew wewnętrzny w placówce banku 1.00 PLN 0 PLN - na rachunek kredytowy, na rachunek konta oszczędnościowego, lokaty terminowej 1 PLN - na rachunek ROR
5 PLN - na rachunek firmowy
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych w placówce banku 0
Opłata za przelew wewnętrzny telefoniczny 2.00 PLN Każdorazowy przelew płaty 2 zł.
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych telefonicznych bez ograniczeń
Opłata za przelew zewnętrzny internetowy 0.50 PLN Koszt przelewu wyniesie 0 PLN w przypadku płatności dot. telewizji, Internetu, telefonu realizowanych na rzecz operatora świadczącego usługi dostawy satelitarnej telewizji cyfrowej
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych internetowych 0
Opłata za przelew zewnętrzny w placówce banku 7.00 PLN Każdorazowy przelew zewnętrzny wykonany w Placówce banku płatny 7 zł.
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych w placówce banku 0
Opłata za przelew zewnętrzny telefoniczny 4.00 PLN
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych telefonicznych 0
Opłata za wydanie karty debetowej 0.00 PLN
Opłata za wydanie dodatkowej karty debetowej 0.00 PLN
Opłata za użytkowanie karty debetowej 2.00 PLN Opłata nie jest pobierana w przypadku jeśli w bieżącym miesiącu rozliczeniowym wartość rozliczonych transakcji bezgotówkowych wykonanych kartami debetowymi/ naklejkami zbliżeniowymi wydanymi do rachunku wyniosła min. 500 PLN, lub kwota wpływów na konto wyniosła min. 1900 PLN
Opłata za użytkowanie dodatkowej karty debetowej 2.00 PLN Opłata nie jest pobierana w przypadku jeśli w bieżącym miesiącu rozliczeniowym wartość rozliczonych transakcji bezgotówkowych wykonanych kartami debetowymi/ naklejkami zbliżeniowymi wydanymi do rachunku wyniosła min. 500 PLN, lub kwota wpływów na konto wyniosła min. 1900 PLN
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu Banku 0.00 PLN Bankomaty własne - n/d;
Euronet - 0 PLN
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu innego Banku 3.00 PLN
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu za granicą 10.00 PLN 3,0%; min. 10,00 zł.
Opłata za zlecenie stałe wewnętrzne 0.00 PLN
Opłata za zlecenie stałe zewnętrzne 2.00 PLN
Opłata za wyciąg elektroniczny z rachunku 0.00 PLN
Opłata za wyciąg papierowy z rachunku 0.00 PLN
Liczba bezpłatnych bankomatów 4607 Bankomaty Plus Banku i sieci Euronet są bezpłatne.
Liczba oddziałów 95
Oferta promocyjna NIE
---
---