Konto Przekorzystne (oferta promocyjna)

Załóż konto
Szczegóły oferty
Nazwa produktu Konto Przekorzystne (oferta promocyjna)
Waluta PLN PLN
Koszt użytkowania 6.00 PLN
Odsetki po podatku 0.00 PLN
Oprocentowanie 0.00 %
Debet na koncie 100 000.00 PLN Debet nawet do 100 000 zł (zależnie od oceny zdolności kredytowej klienta)
Opłata za otwarcie rachunku 0.00 PLN
Opłata za prowadzenie 6.00 PLN Opłata nie jest pobierana od klientów, którzy w poprzednim miesiącu zasilą swój rachunek kwotą min 500 zł oraz wykonają przynajmniej jedną transakcję bezgotówkową kartą debetowa lub PeoPay, oraz od klientów do ukończenia 26 roku życia
Dostęp do bankowości internetowej TAK
Zlecenia przez telefon TAK
Autoryzacja transakcji internetowych SMS, token
Opłata autoryzacyjna transakcji 0.20 PLN 0,20 zł za sms / 1 zł na m-c za token
Liczba bezpłatnych autoryzacji 0
Opłata za przelew wewnętrzny internetowy 0.00 PLN
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych internetowych bez ograniczeń
Opłata za przelew wewnętrzny w placówce banku 10.00 PLN
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych w placówce banku 0
Opłata za przelew wewnętrzny telefoniczny 4.00 PLN
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych telefonicznych 0
Opłata za przelew zewnętrzny internetowy 0.00 PLN
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych internetowych bez ograniczeń
Opłata za przelew zewnętrzny w placówce banku 10.00 PLN
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych w placówce banku 0
Opłata za przelew zewnętrzny telefoniczny 4.00 PLN
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych telefonicznych 0
Opłata za wydanie karty debetowej 0.00 PLN
Opłata za wydanie dodatkowej karty debetowej 0.00 PLN
Opłata za użytkowanie karty debetowej 3.00 PLN Opłata nie jest pobierana od klientów, którzy w poprzednim miesiącu zasilą swój rachunek kwotą min 500 zł oraz wykonają przynajmniej jedną transakcję bezgotówkową kartą debetowa lub PeoPay, oraz od klientów do ukończenia 26 roku życia
Opłata za użytkowanie dodatkowej karty debetowej 3.00 PLN Opłata nie jest pobierana od klientów, którzy w poprzednim miesiącu zasilą swój rachunek kwotą min 500 zł oraz wykonają przynajmniej jedną transakcję bezgotówkową kartą debetowa lub PeoPay, oraz od klientów do ukończenia 26 roku życia
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu Banku 0.00 PLN
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu innego Banku 5.00 PLN Opłata wynosi 2% min. 5 zł.
W przypadku wpływu na rachunek w poprzednim miesiącu kalendarzowym wynagrodzenia lub innych regularnych zasileń na kwotę jednorazowo min 500 zł (z wyłączeniem wpłat gotówkowych, wpływów z tytułu rozliczenia depozytów terminowych lub udzielonych kredytów i pożyczek oraz przelewów pomiędzy rachunkami własnymi klientów) oraz dokonania w poprzednim miesiącu kalendarzowym minimum jednej transakcji bezgotówkowej kartą debetową wydaną przez Bank Pekao S.A. lub PeoPay, w kolejnym miesiącu kalendarzowym Bank nie pobierze opłat za pierwsze 2 transakcje wypłaty gotówki z obcych bankomatów w kraju i za wszystkie wypłaty gotówki z bankomatów za granicą.
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu za granicą 5.00 PLN Opłata wynosi 2% min. 5 zł.
W przypadku wpływu na rachunek w poprzednim miesiącu kalendarzowym wynagrodzenia lub innych regularnych zasileń na kwotę jednorazowo min 500 zł (z wyłączeniem wpłat gotówkowych, wpływów z tytułu rozliczenia depozytów terminowych lub udzielonych kredytów i pożyczek oraz przelewów pomiędzy rachunkami własnymi klientów) oraz dokonania w poprzednim miesiącu kalendarzowym minimum jednej transakcji bezgotówkowej kartą debetową wydaną przez Bank Pekao S.A. lub PeoPay, w kolejnym miesiącu kalendarzowym Bank nie pobierze opłat za pierwsze 2 transakcje wypłaty gotówki z obcych bankomatów w kraju i za wszystkie wypłaty gotówki z bankomatów za granicą.
Opłata za zlecenie stałe wewnętrzne 0.00 PLN
Opłata za zlecenie stałe zewnętrzne 0.00 PLN
Opłata za wyciąg elektroniczny z rachunku 0.00 PLN
Opłata za wyciąg papierowy z rachunku 0.00 PLN
Liczba bezpłatnych bankomatów 1758
Liczba oddziałów 851
Oferta promocyjna TAK BONUS 200 ZŁ DLA:

nowych klientów, którzy otworzą konto Przekorzystne,
dotychczasowych klientów którzy w II połowie 2017 roku nie posiadali konta osobistego lub posiadali je ze średnim saldem miesięcznym poniżej 50 zł w każdym miesiącu i którzy otworzą konto Przekorzystne


100 zł zwrotu składki za nowo zakupioną lub odnowiona polisę OC na samochód w PZU dla klientów którzy: Dokonają zakupu lub odnowienia polisy OC na samochód w PZU, na kwotę min. 200 zł. Przedstawią oryginał polisy w Oddziale Banku. Spełnią warunek Aktywności przez 6 miesięcy następujących po miesiącu, w którym zgłosili w Oddziale udział w promocji i przedstawili oryginał polisy OC. Po 6 miesiącach otrzymają bonus w formie zasilenia Konta Przekorzystnego na kwotę 100 zł


7% miesięcznie zwrotu za faktury za telefon komórkowy opłacane przez polecenie zapłaty dla klentów którzy ustanowią w okresie promocji nowe Polecenie Zapłaty na opłacanie faktur za telefon komórkowy na rzecz operatora komórkowego. Spełnią warunek Aktywności w każdym miesiącu w którym zostało wykonane polecenie zapłaty. Nagroda będzie wypłacana w formie uznania Konta Przekorzystnego za każdy miesiąc w którym zostaną spełnione warunki promocji przez maksymalnie 12 miesięcy i do maksymalnej kwoty łącznej 100 zł

Przystąpienie do promocji do 30.06.2018
---
---