VISA Standard

Zamów kartę
Szczegóły oferty
Typ karty zwykła
Organizacja płatnicza VISA
Technologia karty mikroprocesor i pasek magnetyczny
Wysokość limitu wydatków Od 2000 do 50000 PLN
Długość okresu bezodsetkowego 52 dni
Oprocentowanie transakcji bezgotówkowych (w skali roku) 7.20 %
Koszt przyznania karty 0.00 PLN
Okres ważności karty (w latach) 4 Pierwsza karta ważna jest 4 lata.
Opłata roczna za użytkowanie karty 60.00 PLN Jeżeli w ciągu miesiąca kalendarzowego zostanie rozliczonych minimum 5 transakcji bezgotówkowych (oprócz przelewów i prowizji), wówczas miesięczna opłata za obsługę karty nie jest pobierana, w przeciwnym wypadku opłata wynosi 5 zł miesięcznie.
Wysokość minimalnej spłaty kredytu 3% plus odsetki, nie mniej niż 20 PLN Kwota Minimalna wynosi 3% transakcji, opłat i prowizji plus odsetki naliczone za bieżący okres rozliczeniowy, nie mniej niż 20 zł
Prowizja za wypłatę gotówki 3,5% min. 7 PLN Prowizja za wypłatę gotówki wynosi 3,5% minimum 7 PLN
Koszt ubezpieczenia karty
Przejęcie odpowiedzialności wstecz od momentu zgłoszenia kradzieży karty 72 godzin Zakład Ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność za zobowiązania finansowe powstałe na rachunku karty wskutek nieuprawnionej transakcji dokonanej przy użyciu karty, która została przez Ubezpieczonego utracona w wyniku: kradzieży, rabunku lub zagubienia. Zakres ubezpieczenia obejmuje nieuprawnione transakcje do 72 godzin przed zastrzeżeniem karty i zakres ubezpieczenia obejmuje terytorium RP i za granicą.
Dzień spłaty zadłużenia TAK Wybór dnia spłaty spośród: 5, 10, 15, 20, 25 lub ostatniego dnia miesiąca.
---
---