Karta Kredytowa

Zamów kartę
Szczegóły oferty
Typ karty zwykła
Organizacja płatnicza VISA
Technologia karty mikroprocesor
Wysokość limitu wydatków Od 500 do 20000 PLN
Długość okresu bezodsetkowego 55 dni
Oprocentowanie transakcji bezgotówkowych (w skali roku) 10.00 % Oprocentowanie równe jest: stopa referencyjna NBP (1,5%) + marża Banku 8,5%
Koszt przyznania karty 0.00 PLN
Okres ważności karty (w latach) 4
Opłata roczna za użytkowanie karty 48.00 PLN Opłata za użytkowanie karty wynosi 4 zł miesięcznie
Wysokość minimalnej spłaty kredytu 5% min. 50 PLN Wysokość minimalnej spłaty wynosi 5% od przyznanego limitu; nie mniej niż 50 PLN.
Prowizja za wypłatę gotówki 3% min. 5 PLN Prowizja za wypłatę gotówki z bankomatu wynosi 3%; nie mniej niż 5 zł.
Koszt ubezpieczenia karty Bank nie oferuje ubezpieczenia.
Przejęcie odpowiedzialności wstecz od momentu zgłoszenia kradzieży karty 0 godzin Zgodnie z ustawą o usługach płatniczych: Bank odpowiada za transakcje dokonane utraconą/skradzioną kartą powyżej kwoty stanowiącej równowartość150 euro, a w przypadku transakcji zbliżeniowych -powyżej kwoty 50 euro
Dzień spłaty zadłużenia TAK Klient ma do wyboru 3 możliwe terminy końca cyklu: 7, 14 lub 20 dzień miesiąca.

Dzień spłaty zadłużenia przypada na 24 dzień od daty wygenerowania wyciągu.
---
---